NVO, kas strādā ar jauniešiem, var kļūt par jaunatnes organizācijām!

Kas ir Jaunatnes organizācija?
Jaunatnes organizācija ir biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, kas veic darbu ar jaunatni un kuras statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kurā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši. Biedrības valdē jābūt nodrošinātai jauniešu līdzdalībai, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Kā kļūt par Jaunatnes organizāciju?
Biedrība pārbada biedrības statūtus un izvērtē, vai tie atbilst noteikumos (2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā”) izvirzītajām prasībām, t.i. biedrības atbilstība Jaunatnes likuma 6.panta pirmajai daļai.

Biedrība aizpilda 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” pielikumā esošo iesnieguma veidlapu un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai.

Kā notiek biedrības iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana?
 

  1. Izglītības un zinātnes ministrija, saņemot biedrības iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, no Uzņēmumu reģistra pieprasa biedrības statūtu kopiju un informāciju par tās reģistrāciju.
  2. Izveidotā biedrības iesniegumu vērtēšanas komisija 15 darbdienu laikā izvērtē iesniegumu un sniedz viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā.
  3. Pēc biedrības iesniegumu vērtēšanas komisijas viedokļa saņemšanas 10 darbdienu laikā Izglītības un zinātnes ministrija pieņem lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā.
  4. Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi 5 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
  5. Izglītības un zinātnes ministrija 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā publicē lēmumu savā tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv un attiecīgi aktualizē jaunatnes organizāciju sarakstu. ​​​​​​

* Lēmums par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā neliedz biedrībai tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā!

Iesnieguma veidlapu un papildus informāciju iespējams iegūt zemāk. 

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli