Notikusi konference “Jaunatne’21 - izaicinājums pieņemts!”

Sadaļa

3. decembrī tiešsaistē pulcējas 100 jaunatnes jomas pārstāvjus no visas Latvijas - jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus, jauniešu līderus, nevalstisko organizāciju, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, kuru darbs norit ciešā saskarē ar jauniešiem, lai kopīgi diskutētu par jaunatnes jomas izaicinājumiem. 

Tā kā šobrīd norisinās aktīvs darbs pie valsts līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta 2021. – 2027. gadam izstrādes, tad arī konferencē dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dokumentā plānoto, kā arī tematiskajās darba grupās diskutēt un izvirzīt praktiskus priekšlikumus, kā iecerētos lielos mērķus sasniegt. Tāpat dalībniekiem bija iespēja uzzināt par pieredzi darbā ar jaunatni lielā novadā, kas aktuāla novadiem pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā arī par digitālā darba ar jaunatni pieredzi un jauniešu izaicinājumiem augstākajā izglītībā.

Darba grupās konferences dalībniekiem bija iespēja satikt savus kolēģus un dalīties pieredzē par darbu ārkārtas situācijas laikā, kā arī meklēt dažādus risinājumus nākotnei. Darba grupas vadīja LJP pārstāvji: Renāte Mencendorfa, Emīls Anškens un Paula Anškena, kā arī LJP dalīborganizācijas YOUPluss vadītājs Andris Kāposts. 

Renātes Mencendorfas vadītā grupa par darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās rekomendē veicināt pētniecību jaunatnes jomā, lai lēmumu pieņemšanā spētu balstīties uz pierādījumiem, kā arī stiprināt pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas lomu, lai jaunatnes darbiniekiem būtu ciešāka starpinstitucionālā sadarbība;

Paulas Anškenas vadītā grupa par digitālo darbu ar jaunatni aicina organizēt specifiskas apmācības par noderīgu digitālo rīku un tehnisko risinājumu izmantošanu, kā arī sniegt atbalstu tehniskajam nodrošinājumam, kas palīdzētu veidot kvalitatīvu saturu;

Emīla Anškena vadītā grupa par pilsonisko līdzdalību meklēja risinājumus skolēnu pašpārvalžu kvalitātes celšanai un rekomendē skolu pašpārvalžu konsultantus aktīvāk iesaistīt kopējā darba ar jaunatni sistēmā pašvaldībā, kā arī valsts līmenī sagatavot metodiskos materiālus darbības atbalstam;

Andra Kāposta un Ingas Laugales vadītā grupa par jauniešu mentālo veselību rekomendē izstrādāt pašvaldību līmeņa starpinstitūciju sadarbības modeli jauniešu psiholoģiskās un emocionālās labklājības veicināšanai, tāpat pašvaldību līmenī nākotnē varētu darboties mobilas speciālistu komandas, lai labāk sasniegtu jauniešus.

Iepriekš minētie un vēl citi darba grupās sagatavotie priekšlikumi tika prezentēti jau konferences noslēgumā, bet šobrīd tie ir apkopoti un iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā. Konferences video ieraksts, ziņojumu prezentācijas un darba grupu sagatavoto priekšlikumu apkopojums publicēti Ventspils jauniešu portālā.

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli