Noticis LJP Kongress

Šī gada 1. decembrī LJP birojā norisinājās LJP  2018. gada II Kongress, kurā Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizāciju pārstāvjiem bija iespēja tikties ar Pārresoru Koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultanti Māru Sīmani, kura sniedza ziņojumu par Ilgtspējīgās attīstības mērķu un NAP2020 ieviešanas progresu un jauniešu līdzdalību mērķu sasniegšanā.

Pēc interesantās un diskusijām bagātās tikšanās Kongresa dalībnieki pievērsās Kongresa pamatjautājumu skatīšanai. Kongresa dalībniekiem tika prezentēts 2018. gada darbības pārskats, 2019. gada darba plāns, 2019. gada budžats, kā arī dota iespēja diskutēt par LJP turpmāko darbību un citiem dalīborganizācijām svaīgiem un aktuāliem jautājumiem. 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli