Noticis LJP 2020. gada pirmais Kongress

No 2020.  gada 7.- 8. martam Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2020 Ventspilī, Ventspils jauniešu mājā notika Latvijas Jaunatnes padomes Kongress, kas divu dienu laikā pulcēja 16 biedru un 4 asociēto biedru organizāciju pārstāvjus. 

Pirmā Kongresa diena tika veltīta darbam pie LJP attīstības un dalīborganizāciju kopīgās sadarbības, bet dienas otrajā pusē tika prezentēti LJP komandas izveidotie priekšlikumi Jaunatnes likuma grozījumiem. Visi priekšlikumi ir izrietējuši no LJP veiktās organizāciju aptaujas 2019. gadā un kopīgām darba grupām kopš pagājušā gada decembra līdz pat šī gada februārim. Pēc priekšlikumu prezentēšanas un skaidrošanas, notika diskusijas un debates organizāciju starpā. Tāpat tika nodrošināta iespēja iesniegt papildu priekšlikumus. Dienas noslēguma vēlreiz Kongresa dalībniekiem bija iespēja apskatīt Ventspils jauniešu māju un biedrības "Attīstības fabrika" (iepriekšējais nosaukums - Ventspils jauniešu dome) pārstāvji pastāstīja, kā darbs ar jaunatni tiek plānots, koordinēts un īstenots Ventspilī.

Savukārt Kongresa otrā diena tika veltīta lēmumu pieņemšanai. Pirms Kongresa sākuma LJP dalīborganizācijām tika izsniegti apliecinājumi par biedra vai asociētā biedra statusu. Tāpat tika apstiprināts 2019. gada darbības un finanšu pārskats.

No LJP dalīborganizācijām tika saņemti 14 priekšlikumi iepriekš izstrādātajiem grozījumiem. Priekšlikuma iesniedzējiem bija iespēja pamatot savu priekšlikumu, tālāk tika dots vārds gan organizāciju pārstāvjiem, kuri šo priekšlikumu atbalsta, gan tiem, kuri ir pret priekšlikumu. Debašu process veiksmīgi palīdzēja Kongresa pārstāvjiem izdarīt balsojumu. Kongresa noslēgumā, ar 13 balsīm par un 3 balsīm pret, tika pieņemta LJP Jaunatnes likumu grozījumu priekšlikumu pozīcija. Tā pieejama šeit.

Tāpat Kongress pieņēma rezolūciju par Latvijas jaunatnes politikas jomas nozīmīgākajām problēmām un nosūtīja atklātu vēstuli Ministru prezidentam un jaunatnes politikas jomas atbildīgajām institūcijām. Plašāk šeit.

Kongress īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, ko atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli