Noslēdzies apmācību “Mācības par vienaudžu vēstnešu tīkla izveidi vietējā kopienā” pirmais cikls

Sadaļa
Noslēdzies apmācību “Mācības par vienaudžu vēstnešu tīkla izveidi vietējā kopienā” pirmais cikls

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), biedrību “Attīstības platforma YOU+”, “Piedzīvojuma Gars” un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni no 28. līdz 30. septembrim organizēja apmācību “Mācības par vienaudžu vēstnešu tīkla izveidi vietējā kopienā” pirmo ciklu.

Mācībās piedalījās organizāciju pārstāvji un jaunieši no 14 organizācijām, kuri projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros savos projektos paredzējuši veidot vienaudžu tīklus.

Pirmo mācību ciklu vadīja biedrības “Attīstības platforma YOU+” pārstāvji – Andris Kāposts un Inga Laugale, kuri jau kopš 2020. gada septembra uztur veiksmīgu jauniešu atbalsta tīklu Liepājā. Biedrības piedāvātais atbalsts jauniešiem ir īpaši svarīgs šajā sarežģītajā laikā, ņemot vērā to, ka ar dažādām ikdienas problēmām nu jau saskaras arī jaunieši, kuru motivācija mācīties un iesaistīties dažādās aktivitātēs pirms Covid-19 pandēmijas bija augsta. Svarīgi minēt, ka “Attīstības platforma YOU+” ir izveidojusi lielisku sadarbības tīklu ar nevalstiskajām organizācijām, Sociālo dienestu un citām pašvaldības iestādēm, tādējādi spējot sniegt atbalstu un aizsniedzot arvien plašāku sabiedrības daļu. Šāds labās prakses piemērs mācību dalībniekus nudien iedvesmoja attīstīt savus vienaudžu tīklus, apzināt un izmantot savā pašvaldībā esošos resursus.

Trīs dienu laikā, apmācību dalībnieki uzzināja vairāk par to, kas ir atbalsta tīkls un kā tas darbojas Liepājā un Dienvidkurzemē. Apmācību vadītāji lielu uzsvaru lika uz komandu un tās nozīmi veiksmīga tīkla izveidē, uzturēšanā un ilgtspējas nodrošināšanā.

Otrā apmācību diena tika veltīta tam, lai iepazītos ar dažādiem tematiem, kas saistīti ar jauniešu mentālo veselību. Mācību vadītāja Inga Laugale, kura ir arī Pusaudžu resursu centra Liepājas filiāles vadītāja, dalījās ar dažādām metodēm par psihoemocionālo veselību un atbalsta mehānismiem vienaudžu vidū. Tāpat apmācību dalībnieki saņēma noderīgus materiālus, kurus iespējams izmantot gan darbā ar jaunatni, gan ar savu komandu.

Pirmā cikla noslēdzošajā dienā apmācību dalībnieki apzināja savu apkārtējo vidi un tajā pieejamos resursus, kā arī diskutēja par to kā radīt un iedzīvināt procesus. Šajā dienā apmācību vadīšanā pievienojās arī LSKJ pārstāve Sigita Skujiņa.

Lai mācības padarītu efektīvākas un tās sasniegtu plānotos rezultātus, pavisam drīz tiks uzsāktas mentoringa sesijas apmācību dalībniekiem, kuru laikā organizācijām būs iespēja izrunāt konkrēti sev aktuālos izaicinājumus, saņemt nepieciešamo atbalstu un iegūt papildu zināšanas un prasmes.

Otrs apmācību cikls norisināsies jau šī mēneša beigās. To galvenais fokuss būs ilgtermiņa nepārtrauktība vienaudžu tīklos vietējā mērogā un kā nodrošināt vienaudžu tīklu turpināšanos pēc projektu beigām un pēc aktīvo cilvēku maiņas vietējā kopienā.

Ja Tava organizācija ir iesaistīta projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projektu īstenošanā un jums ir interese pievienoties apmācību otrajam ciklam, sazinies ar Latvijas Jaunatnes padomi, rakstot uz e-pastu marta.jerica@ljp.lv.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli