Nacionālo darba grupu tikšanās Vīnē nevieš skaidrību par VII cikla norisi.

2019. gada 06.-08.februārī Vīnē notika Eiropas Savienības Jaunatnes dialoga (turpmāk ESYD) nacionālo darba grupu tikšanās, kurā tika pārrunātas aktualitātes pārejot no Strukturētā dialoga uz ES Jaunatnes dialogu, vienlaikus uzsākot gan jaunu ciklu, gan arī finansēšanas periodu.

Tā kā tikai 2018. gada novembrī tika pieņemta jaunā ES Jaunatnes stratēģija, tad arī ESYD plānošana aizkavējās. Kaut arī jaunais cikls sākās ar 1. janvāri, prezidentūras trio vēl nebija skaidri definētas cikla aktivitātes un to laika līnija. 

Viena no galvenajām izmaiņām gaidāmajā ciklā ir konsultāciju termiņa pagarinājums, kas šajā ciklā ilgs no maija līdz par novembrim. Taču tas viesa jautājumus par to kāds būs cikla otrās ES Jaunatnes konferences Somijā, mērķis, jo tā notiks konsultāciju perioda vidū, nevis pēc tā noslēguma kā ierasts.

Diemžēl šajā posmā vēl ir diezgan daudzi neatbildēji jautājumi, ko nāksies noskaidro līdz pirmajai cikla konferencei Bukarestē!

Tāpēc pasākuma uzsvars tika likts uz dalīšanos pieredzē, un dažādu sinerģiju un iespējamo uzlabojumu meklēšanu dažādos līmeņos. Pielikumā varat atrast apkopojumu no diskusijām.

Video no ESYD nacionālo darba grupu tikšanās:

 

 

 


Dalies:

Aktuāli