Ministriju pārstāvji, Saeimas deputāti un pašvaldību vadītāji diskutē par Jaunatnes politiku. Diskusijas materiālu apkopojums.

Šā gada 12. novembrī, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajā Rudens politikas diskusijā 2014 tikās ministriju pārstāvji, pašvaldību vadītāji, Saeimas deputāti un jaunatnes nozaru eksperti, kurā apsprieda Jaunatnes politikas aktuālos jautājumus un to risināšanu ilgtermiņā.

Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2015-2020, Jaunatnes likuma grozījumiem un jauniešiem draudzīgas pašvaldības konceptu diskusijas dalībniekus informēja Marika Arkliņa, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārstāve, uzsverot nepieciešamību meklēt risinājumus jauniešu nodarbinātības un politiskās līdzdalības jautājumiem.diskusija

Par Eiropas Savienības Strukturētā dialoga diskusijām, kas līdz 2015.gada februārim tiek organizētas visos Latvijas reģionos, plašāk pastāstīja Vilis Brūveris, LJP Starptautiskās programmas direktors: „Lai veicinātu jauniešu iespējas un politisko līdzdalību vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī, LJP organizē Strukturētā dialoga diskusijas un seminārus par jauniešu iespējām un politisko līdzdalību. Diskusiju mērķis ir neformālās sarunās noskaidrot jauniešu, valsts un pašvaldību darbinieku, politiķu un NVO iespējas kopīgi risināt jauniešiem aktuālās problēmas”.

Tiem jauniešiem, kas nestrādā, neapgūst arodu un neatbilst bezdarbnieka statusam vai nav par tādu kļuvuši, nākošajā gadā tiks atvērtas īpaši šiem jauniešiem paredzētas programmas, kurās pašvaldības varēs saņemt finansiālu atbalstu. „Šobrīd ir uzsākta projekta īstenošana un pašvaldības tiek aicinātas laicīgi meklēt partnerus, īpaši jauniešu organizāciju vidū, lai pretendētu uz programmas finansējumu,” uzsvēra Marta Meženiece, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve.

Diskusijā tika prezentēti starptautiskās konferences “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā” dalībnieku ierosinātie priekšlikumi nepieciešamajam atbalstam jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā. Vairāk nekā 280 Latvijas un Eiropas jaunatnes jomas eksperti, nevalstiskās organizācijas un jaunieši konferencē atbalstīja Jaunatnes fonda, Jaunatnes Informācijas sistēmas un Darba ar jaunatni standarta izveides nepieciešamību, kā vienotu pieeju un inovatīvu instrumentu darbā ar jaunatni  - finansējuma,  informācijas un metodiskā atbalsta nodrošināšanai.

LJP Rudens politikas diskusijas 2014 prezentācijas:

Fotogrāfijas

Video, kas tika parādīti prezentācijās:

LJP Rudens politikas diskusija 2014 tika rīkota projekta “Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana „LJP 2.0”” ietvaros. Projekts finansēts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO  fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

SIF_EEZ_logo


Dalies:

Aktuāli