LJP vada biedrorganizācijas apmācības

Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) izpilddirektore Inese Šubēvica no 23. līdz 24.maijam, LJP biedrorganizācijas "Jaunatne smaidam" biedriem un brīvprātīgajiem vadīja apmācības "Mārketinga un ziedojumu piesaistes stratēģija". apmacibas

Apmācību ietvaros dalībnieki apguva ziedojumu piesaistes pamatprincipus, to nozīmi NVO darbā, ziedojumu piesaistes pasākumu un plānu izstrāde, to analīze. Otrā apmācību diena tika veltīta organizācijas un mārketinga analīzei, mārketinga rīku praktiskajai pielietošanai, mārketinga plāna izstrādei un ideju ģenerēšanai.

Apmācības organizētas projekta "Atrast sevi" ietvaros un īstenotas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. apmacibas

"Atklājot apmācības, to dalībniekiem ieteicām izmantot ikvienu piedāvāto iespēju. Šīs apmācības ir nozīmīgas biedrībai "Jaunatne smaidam" plānojot savu attīstību ilgtermiņā, tomēr vēl nozīmīgākas šīs apmācības ir katram jaunietim, kurš tajās piedalās. Tā ir iespēja gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko varēs izmantot gan mūsu biedrībā, gan īstenojot savas personīgās idejas un ieceres. Šogad mūsu biedriem un brīvprātīgajiem būs iespēja iepazīt komandas darba, mārketinga un ziedojumu piesaistes, interešu aizstāvības un prezentēšanas, organizācijas vadības un biedru piesaistes, kā arī stratēģiskās plānošanas tematus," informē biedrības "Jaunatne smaidam" biroja vadītājs Renārs Manuilovs.

ljp Jaunatne_smaidam  izm2


Dalies:

Aktuāli