LJP uzsver jauniešu organizāciju lomu jauniešu nodarbinātības programmas ieviešanā

No 22. līdz 23.februārim, LR Saeimā notika Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu parlamentu nodarbinātības un sociālo lietu komisiju vadītāju sanāksme, kuras trešajā sesijā piedalījās Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) viceprezidents Emīls Anškens.

Sanāksmes trešā sesija bija veltīta ES jauniešu garantijas iniciatīvai, kurā klātesošos uzrunāja LJP viceprezidents Emīls Anškens, Eiropas komisāre nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes jautājumos Marianna Teisena (Marianne Thyssen) un Lietuvas Seima Jaunatnes un sporta lietu komitejas priekšsēdētājs Juras Požela (Juras Požela), izvērtējot iniciatīvas rezultātus gadu pēc uzsākšanas. euparl

E. Anškens runā uzsvēra, ka ir jāskatās plašāk un jāveido programmas, kas risinātu, ne tikai šodienas NEET’u problēmas, bet neļautu jauniem jauniešiem nonākt šajā kategorijā.

„Jauniešu garantijai ir jābūt daļai no plašākas programmas jauniešu nodarbinātības problēmu risināšanai un jauniešu organizācijas var būt nozīmīgs resurss tās ieviešanai. Tās var palīdzēt iesaistīt un motivēt NEET grupas jauniešus. Mums ir jāpievērš lielāks uzsvars individuālam darbam ar jauniešiem, strādājot pie karjeras plānošanas, pārraujot īstermiņa risinājumu radīto ciklisko bezdarbu un jāseko, lai Jauniešu garantiju piedāvātās iespējas būtu kvalitatīvas.”

Neformālās sarunās ar Eiropas Jaunatnes foruma (YFJ) politikas darbinieci, kas atbild par nodarbinātību Mariannu Georgallis, E. Anškens pārrunāja Latvijas specifiskās problēmas nodarbinātības jomā. Gan runātāji, gan arī diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka Jauniešu garantiju programma ir laba, taču ir daudzas lietas, kas būtu jāuzlabo. Dalībvalstis sūdzējās, par nepietiekamo priekšfinansējumu programmas ieviešanai un ierobežojumiem programmas ieviešanai nacionālajā līmenī.

Nodarbinātības nozares komisiju priekšsēdētāju sanāksmē piedalījās visu Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentu attiecīgo komisiju priekšsēdētāji, Eiropas Parlamenta deputāti, pieaicinātie eksperti un augstas amatpersonas.

Sanāksmes video ieraksts ir pieejams šeit.

Plašāka informācija par konferenci (runas, prezentācijas, foto, video) pieejama Prezidentūras parlamentārās dimensijas mājas lapā parleu2015.lv.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli