LJP uzsāk apmācību ciklu "Mediju treniņš"

24.septembrī, LJP organizēja pirmo Mediju treniņu "TV intervijas un praktikums", kurā dalībniekiem bija iespēja apgūt jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas interviju sniegšanā. Darbojoties grupās, jaunieši definēja dažādus interviju veidus, analizēja savu interviju stiprās un vājās puses, kā arī apmainījās ar labās un sliktās prakses piemēriem interviju sniegšanā.

mediaApmācībās piedalījās LJP brīvprātīgie, Mediju grupas jaunieši un jaunieši no LJP dalīborganizācijām.Apmācību ciklā "Mediju treniņš" ir paredzētas vairākas praktiskās nodarbības, kuru laikā LJP biedru organizāciju pārstāvjiem un citiem ieinteresētajiem jauniešiem ir iespēja pilnveidot prasmes un zināšanas par dažādiem komunikāciju jautājumiem. Mediju treniņu tēmas un neformālās apmācību metodes tiek izvēlētas atbilstoši dalībnieku vajadzībām un interesēm.

Apmācības tiek organizētas ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu, projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" ietvaros.

SIF_EEZ_logo


Dalies:

Aktuāli