LJP tiekas ar Izglītības un zinātnes ministri A. Muižnieci

Sadaļa

Ceturtdien, 22. jūlijā,  LJP tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci, lai pārrunātu jaunatnes politikas izaicinājumus un prioritātes jomas sakārtošanā. Sarunā piedalījās LJP viceprezidents Matīss Lācis, projektu vadītāja Renāte Mencendorfa un arī IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe.

Jaunatnes organizācijas nodrošina svarīgas un visaptverošas iespējas jauniešu attīstībai, tādēļ Latvijas Jaunatnes padome aktualizēja nepieciešamību iestāties par jaunatnes jomas finansējuma palielināšanu atbilstoši tam, kāds tas iezīmēts plānotajās Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. gadam. LJP uzsvēra, cik būtiski palielināt finansējumu tieši Jaunatnes politikas valsts programmai, jo tas ir galvenais finansējuma atbalsts jaunatnes organizācijām. Tāpat tika apspriesta iespēja pārskatīt esošā finansējuma sadali un piešķiršanas kārtību. Kā arī kopīgi ar jaunatnes organizācijām pārskatot jaunatnes organizāciju sarakstu. Šāds LJP piedāvājums iesniegts jau 2020. gadā kopā ar Jaunatnes likuma grozījumiem. Ņemot vērā, ka jaunatnes organizācijas aicina finansējumu palielināt līdz vienam miljonam eiro pašreizējā pusmiljona eiro vietā, LJP uzskata, ka finansējuma palielināšana ir tikai un vienīgi politiskās gribas jautājums.

A. Muižniece informēja par ministrijas prioritāšu sadalījumu sarunās ar Finanšu ministriju, kur palielinājums jaunatnes darba kvalitātes celšanai ir pavirzījies uz piekto prioritāti (no astoņpadsmitās). Tas nozīmē, ka palielinājums ir tiešām nepieciešams un darbs ar jaunatni ir prioritāte ministres darbā. Savukārt LJP pārstāvji informēja, ka šobrīd aktīvi strādā pie jaunatnes organizāciju atpazīstamības veicināšanas sabiedrības vidū, līdz ar to strādājot pie jaunatnes politikas mērķiem – palielināt jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās. LJP uzsvēra, ka būtiski nodrošināt stabilu LJP darbību un prezentēja datus par jaunatnes padomju darbības atbalstu Igaunijā un Lietuvā.

Sarunas laikā klātesošie vienojās, ka ir nepieciešams aktualizēt vairākas darba grupas, tādas kā neformālās izglītības atzīšanas darba grupa, Jaunatnes likuma grozījumu darba grupa u.c.

Lai uzlabotu jaunatnes politikā iesaistīto darbību un saprastu atbildības un sasniegtu Jaunatnes politikas pamatnostādnēs nospraustos mērķus, LJP aicināja veikt funkciju auditu IZM departamentos un aģentūrās. LJP uzsvēra, ka valsts atbalstam jauniešiem jābūt vienkāršam, skaidri saprotamam un izvairoties no birokrātijas. Ministre apstiprināja, ka šāds audits drīzumā ir plānots.

Noslēgumā A. Muižniece apstiprināja savu atbalstu darbam ar jaunatni un kopā ar LJP pārstāvjiem vienojās veidot ciešāku sadarbību un dialogu arī turpmāk, iestājoties par kopīgu darbu jaunatnes politikas uzlabošanā, jo īpaši darbam ar jauniešiem Covid-19 pandēmijas apstākļos un jomas finansējuma sakārtošanā.

Atbalstītāji

Aktuāli