LJP saskaņo IZM sagatavotās instrukcijas

7.septembrī, steidzamības kārtā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) saskaņoja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotās instrukcijas par: 1)Padomes rezolūciju par jauniešu iespēju veicināšanu politiskajai līdzdalībai demokrātiskā dzīvē Eiropā, 2)Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas par Eiropas Savienības Darba plānu jaunatnei 2016.–2018. gadam projektu. eu

Saskaņotās instrukcijas tiks izmantotas Eiropas Savienības dalībvalstu Jaunatnes darba grupas tikšanās laikā 8.septembrī.

Luksemburgas prezidentūras laikā tiek izstrādāts un 2015.gada 23.-24. novembra ES Izglītības,jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē (turpmāk – IJKS ministru sanāksme) plānots apstiprināt Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par Eiropas Savienības Darba plānu jaunatnei 2016.–2018. gadam projektu. Līdz ar rezolūcijas apstiprināšanu, tiks pieņemts ES Darba plāns 2016.-2018.gadam, nosakot galvenos principus, prioritātes, darba metodes un struktūras, kā arī konkrētas darbības, kuras būtu veicamas dalībvalstīm, Prezidējošajām valstīm ES Padomē, Eiropas Komisijai (turpmāk – EK).

visi_logo

 


Dalies:

Aktuāli