LJP prezidente Ilze Bergmane ievēlēta NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomē

Sadaļa
LJP prezidente Ilze Bergmane ievēlēta par NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekli

2021. gada 5. novembrī Memoranda padomes NVO puses pārstāvju vēlēšanu rezultātu apkopošanai izveidotā komisija sanāca uz sēdi un apkopoja vēlēšanu rezultātus. Memoranda padomē nevalstiskās organizācijas līdz 2023. gada 30. aprīlim pārstāvēs arī LJP prezidente Ilze Bergmane un LSGCO pārstāve Agnija Jansone.

 

 

Memoranda padomē nevalstiskās organizācijas līdz 2023. gada 30. aprīlim pārstāvēs:

 • Kristīne Zonberga (Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”);
 • Agnija Jansone (Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija”);
 • Agnese Frīdenberga (Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”);
 • Andris Gobiņš (Biedrība “Eiropas Kustība Latvijā”);
 • Ilze Bergmane (Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”)’;
 • Āris Ālders (Biedrība “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai)”;
 • Inese Vaivare (Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”);
 • Baiba Ziemele (Biedrība “Latvijas Reto slimību alianse”).

Īpaši priecājamies, ka šajā Memoranda padomē ievēlēta ne tikai LJP prezidente, bet arī LJP tīkla organizācijas LSGCO pārstāve Agnija Jansone, kura iepriekšējā Memoranda padomē pārstāvēja Latvijas Jaunatnes padomi.  

LJP prezidente Ilze Bergmane savā redzējumā par Memoranda īstenošanu no 2021. līdz 2023. gadam izcēlusi šādus virzienus:

 • Attīstīt pilsoniskās sabiedrības vidi - jau attīstām un atbalstam jauniešu organizācijas - viens no pamatiem pilsoniskās sabiedrības attīstībai;
 • Veicināt finanšu ilgtspēju NVO, jo īpaši jauniešu organizācijās, meklēt uzlabojumus biedrību administratīvā sloga mazināšanā;
 • Veicināt jēgpilnas atgriezeniskās saites esamību starp pilsonisko sabiedrību un valsts pārvaldi;
 • Atbalstīt jauniešu līdzdalību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos. Rīkot pilsonisko dialogu un diskusijas par visām sabiedrībai svarīgām tēmām jauniešu vidū;
 • Skaidrot Memoranda padomē notiekošo jauniešiem vieglāk uztveramā veidā, lai veicinātu jauniešu informētību un uzticību valstij;
 • Atbalstīt pilsonisko sabiedrību kopumā un turpināt attīstīt demokrātijas kultūru Latvijā.

Pēc ievēlēšanas Ilze min: “Patiess prieks būt tik jaudīgā komandā, kāda ir ievēlētā jaunā Memoranda padomes NVO puses pārstāvniecība. Pateicība visiem, kuri balsoja par jaunatnes jomas pārstāvjiem.”

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras uzdevums ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Memoranda padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums".

 

Vairāk par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi uzzini Ministru Kabineta mājaslapā.

Ārējās vietnes

Aktuāli