LJP plānotie pasākumi

Latvijas Jaunatnes padome aicina dalīborganizācijas, to pārstāvjus un ieinteresētās puses ņemt vērā plānoto pasākumu norises datumus: LJP valdes sēde - 31.oktobris, starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā” - 5.-7. novembris, LJP Rudens politikas forums - 12.novembris, LJP Ziemas sesija - 19.-20.decembris. Plānojiet un piesakiet savu dalību LJP pasākumos laicīgi!

LJP valdes sēde notiks 31.oktobrī, Šarlotes ielā 1b, Rīgā, no plkst. 18:00 līdz 21:00. Darba kārtības jautājumi - Mediju, Brīvprātīgā darba, Interešu aizstāvības un Starptautiskās sadarbības programmas īstenošana; SIF projekta īstenošana (12.11. konferences programmas apstiprināšana, 19.-20.12. Ziemas sesijas koncepta apstiprināšana, Jauno biedru piesaiste); Strukturētā dialoga projekta īstenošana; 12.11. jauno politikas iniciatīvu prezentēšana un apstiprināšana. Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties LJP dalīborganizācijas, to pārstāvji un citi interesenti.kalendars

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā” tiek rīkota ar mērķi veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā. Pieteikšanās līdz 26.oktobrim, aizpildot anketu elektroniskiPlašāka informācija par konferenci.

LJP Rudens politikas forums par aktuālāko jaunatnes politikas jomā (Valsts programma, Jaunatnes nozares pamatnostādnes un citi jautājumi) un jauniešu organizāciju virzītajām jaunajām politikas iniciatīvām, t.sk. Jaunatnes informācijas sistēmu, Jaunatnes fondu, Neformālās izglītības atzīšanas instrumentu. Plānotais Rudens politikas foruma norise - 12.novembris, plkst. 9.30-14.00, Izglītības un zinātnes ministrijas 2.stāva Lielajā zālē.

LJP Ziemas sesija notiks 19.-20.decembrī, Cēsīs. Ziemas sesijas laikā notiks pārstāvju sapulce, izvērtēšana par 2014.gadā paveikto, 2015.gadā veicamo darbu plānošana, pateicības par kopīgi paveikto darbu, jauno dalīborganizāciju uzņemšana, kā arī neformālā daļa ar pirti, dejām un neformālām sarunām. Pēc pieprasījuma tiks nodrošināts kopīgs transports uz Cēsīm. LJP aicina visas dalīborganizācijas un tās organizācijas, kurām ir interese kļūt par LJP dalīborganizāciju vai sadarboties ar LJP tuvākajā nākotnē kopīgu mērķu sasniegšanā rezervēt norises datumus un pieteikšanos neatstāt uz pēdējo brīdi.

Pieteikšanās dalībai LJP Rudens politikas forumā un LJP Ziemas sesijā, rakstot uz e-pastu: linda.kalnina[atljp.lv. Pieteikumā norādiet vārdu, uzvārdu, institūciju vai organizāciju, ko pārstāvat un savu kontaktinformāciju (tālr., e-pasts).

Papildus informācija: Inese Šubēvica, inese.subevica[at]ljp.lv, 29209607.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli