LJP piedalīsies rekomendāciju apstiprināšanā Eiropas Jaunatnes konferencē Luksemburgā

No 21. līdz 24.septembrim Luksemburgā norisināsies Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konference, kas vienlaikus būs arī Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma pasākums. Konferencē piedalīsies jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas, lai strādātu pie gala rekomendāciju sagatavošanas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. lux

Latviju konferencē pārstāvēs 4 cilvēku delegācija - Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) prezidents Emīls Anškens, LJP valdes locekle Alma Brinkmane, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas un attīstības departamenta vecākā referente Santa Ozoliņa un Strukturētā dialoga nacionālo konsultāciju dalībniece Madara Lamberte.

Konferences programma.

Nozīmīgi, ka rekomendācijās ir iekļauti vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu ieteikumi, kas apkopoti no vairākus mēnešus ilgušām Strukturētā dialoga konsultācijām ES dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Vēlāk novembrī rekomendācijas tiks iesniegtas izskatīšanai Eiropas dalībvalstu Jaunatnes jomas ministriem. E.Anškens norāda, ka „kopā ar citiem jaunatnes politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, jauniešiem, nevalstiskajām organizācijām un jaunatnes darbā iesaistītajiem esam ieguldījuši lielu darbu jauniešu politiskās līdzdalības rekomendāciju izstrādē gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Turpināsim aktīvi piedalīties, kopīgiem spēkiem paust Latvijas jauniešu intereses un pēc rekomendāciju apstiprināšanas sekosim līdzi to īstenošanas procesam Latvijā”.

Strukturētais dialogs jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Eiropas Jaunatnes konferenci rīko Luksemburgas prezidentūra ES Padomē. Eiropas Jaunatnes konference ir viens no nozīmīgākajiem jaunatnes jomas pasākumiem, kas tiek organizēta prezidentūras ES Padomē ietvaros. Šogad martā, šāda konference notika arī Rīgā. Par Strukturēto dialogu un gūto pieredzi ES Jaunatnes konferencē Rīgā, stāsta Ines no Beļģijas.
European_Youth_Forum.svg   ljp izm2JSPA_bez_laukumaEU_cofundedluksemburga


Dalies:

Aktuāli