LJP piedalīsies NORDBUK konferencē Kopenhāgenā

Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) prezidents Emīls Anškens no 21. līdz 22.oktobrim, Kopenhāgenā piedalīsies Dānijas Jaunatnes padomes rīkotajā NORDBUK konferencē par Ziemeļvalstu "dubultās demokrātijas" izaicinājumiem. Konferencē uzmanība tiks pievērsta demokrātijas problēmām un pilsoniskās sabiedrības ieguldījumam demokrātijas stiprināšanā. meeting

Konferences ietvaros notiks arī Nordic-Baltic cooperation (NBC) nacionālo padomju pārstāvju tikšanās, kurā apspriedīs gatavošanos Eiropas Jaunatnes foruma (YFJ) dalīborganizāciju padomes sanāksmei (COMEM). Tāpat ir paredzētas Finanšu kontroles komisijas un biedrorganizāciju kontroles un revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī vairāku ārkārtas rezolūciju sagatavošana.

Plašāka informācija un konferences programma: NORDBUK Conference 21.-22.10.2015.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli