LJP piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo jaunatnes padomju sanāksmē

No 19. līdz 20.martam, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) prezidents Emīls Anškens piedalījās Nordic-Baltic cooperation (NBC) nacionālo padomju sanāksmē Viļņā, kurā galvenie darba kārtības punkti bija par NBC pozīciju Eiropas Padomes Jaunatnes konsultatīvajā padomē (Advisory council on youth of the Council of Europe (AC)), gaidāmo Eiropas Jaunatnes foruma (YFJ) dalīborganizāciju sanāksmi (COMEM) un NBC sadarbības attīstību.tiksanas

Sanāksmē pieņemtie lēmumi:

  • atbalstīt visus trīs no NBC bloka izvirzītos kandidātus AC vēlēšanās – Karolis Zemaitis (Lietuva,LiJOT), Anja Olin-Pape (Zviedrija,LSU), Magnus Ofstad Malnes (Norvēģija, LNU).
  • Turpināt sistēmu ar neitrālu vēlēšanu koordinatoru. Par galveno koordinatoru izvēlēts Tuomas Tikkanen (Somija, Allianssi) ar diviem pieredzējušiem palīgiem - Mari Stromsvag (Norvēģija, LNU) un Phillip Dimsits Lerer (Dānija, DUF).
  • Izveidot Facebook grupu, kurā neformāli apmainīties ar informāciju, joprojām paturot NBC e-pastu sarakstu, kā oficiālo komunikācijas veidu.
  • Iecelt vienu no organizācijām atbildīgu par NBC darba koordinēšanu. Par koordinēšanas termiņu nosakot 6 mēnešus, no viena COMEM līdz otram. Kā pirmā uz šo amatu tiek apstiprināta LNU.
  • Nākamo tikšanos rīkot 17. aprīlī Briselē, pirms COMEM.

NBC sanāksmē piedalījās Islandes (LAEF), Dānijas (DUF), Norvēģijas (LNU), Zviedrijas (LSU), Somijas (ALLIANSSI), Igaunijas (ENL), Latvijas (LJP), Lietuvas (LiJOT) nacionālo jaunatnes padomju un Eiropas Jaunatnes foruma (YFJ) pārstāvji.

Galvenās atziņas un darbības, kas jāveic pēc pasākuma:

  • Jādefinē un jāapstiprina LJP pozīcijas COMEM.
  • Jāapsver iespēja rīkot NBC tikšanos, jo nākamā tikšanās jārīko ENL, LJP vai LAEF. Iespējams nākamo tikšanos ārpus kārtas rīkos Allianssi.
  • NBC sadarbība uzlabojas. Tiek pilnveidotas sadarbības formas un mehānismi.
  • LJP tēls uzlabojas starptautisko sadarbības partneru vidū, taču joprojām smagi jāstrādā, lai nodrošinātu līdzvērtīgu, pilnvērtīgu un LJP jēgpilnu dalību gan NBC blokā gan YFJ.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli