LJP piedalās UNESCO pasaules konferencē par izglītību ilgtspējīgai attīstībai

Sadaļa

2021. gada 17.-19.maijā Latvijas delegācija izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadībā piedalījās virtuālajā UNESCO Pasaules konferencē par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Latvijas delegāciju pārstāvēja arī Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane.

Konferences mērķis bija veicināt izpratni par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem, jo īpaši par klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un citiem ilgtspējīgas vides, sabiedrības un ekonomikas izaicinājumiem, kā arī par izglītības izšķirošo lomu, lai sekmīgi sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Konference tika organizēta, lai noteiktu konkrētas valdību apņemšanās, nākošajos 10 gados īstenojot UNESCO globālo ietvaru “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ceļā uz 2030.gada Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu”, kas pieejams šeit.

Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane uzsvēra, ka jāveido jaunas darba vietas jauniešiem, vadoties pēc ES Zaļās vienošanās principiem, lai ikviens jaunietis varētu strādāt nākotnes Eiropā un citviet pasaulē. Tāpat Jaunatnes padomes pārstāve norādīja, ka jāveicina mācību process, kurš attīsta jauniešu radošumu un paver iespējas strādāt uzņēmumos, kas koncentrējas uz klimata neitralitāti.

Konferences noslēgumā tika pieņemta Berlīnes deklarācija, apstiprinot konferences dalībnieku kopīgo apņemšanos veikt aktīvas darbības, lai attīstību ilgtspējīgu, iekļaujošu un zaļu domāšanu, kā arī stiprinātu izpratni par ilgtspējīgu attīstību un vides izaicinājumiem caur izglītības procesu.

UNESCO Pasaules konferences video ieraksti pieejami šeit:

17.maija video ieraksts šeit.

18.maija video ieraksts šeit.

19.maija video ieraksts šeit.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli