LJP piedalās Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu seminārā

No 13. līdz 16. aprīlim Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji Alma Brinkmane un Reinis Grāvītis piedalījās Ļubļanā notiekošajā seminārā "Strukturētais dialogs nacionālo darba grupu dalībniekiem”, kuru organizēja Slovēnijas nacionālā aģentūra MOVIT un Slovēnijas Jaunatnes padome. Strukturētā dialoga (SD) nacionālo darba grupu pārstāvji no 14 dalībvalstīm seminārā izvērtēja SD procesa īstenošanu un tā turpmāko attīstību nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. sd_seminar

Īpaša uzmanība seminārā tika pievērsta SD turpmākajam īstenošanas procesam nacionālā līmenī. Dalībnieki sagatavoja priekšlikumus Nacionālo darba grupu darbības uzlabošanai un SD procesa ieviešanai. Intensīvi strādājot un diskutējot, semināra noslēgumā tika izveidoti 3 rekomendāciju dokumenti, kur katrs atbilst kādam SD procesa posmam:

  1. Rekomendācijas Strukturētā dialoga procesam. Recommendations of the 4th cycle SD.
  2. Rekomendācijas Strukturētā dialoga Nacionālajām darba grupām. Recommendations for National Working Groups for Structured Dialogue.
  3. Ieteikumi rekomendāciju apspriešanas un ieviešanas fāzes uzlabošanai. Proposals for improvement of follow up.

Rekomendācijas ir nodotas SD Eiropas vadības komitejai  un katras dalībvalsts Nacionālajai darba grupai turpmākai izmantošanai SD ieviešanas procesā.

EU_cofundederasmus JSPA_bez_laukuma izm2


Dalies:

Aktuāli