LJP piedalās starptautiskās apmācībās par radošu komunikāciju NVO darbā

No 15. līdz 20.maijam, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) Mediju programmas direktore Linda Kalniņa Budapeštā piedalījās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmācībās „Get Your Message Accross”, kurās pilnveidoja zināšanas un prasmes NVO komunikācijas un sadarbības veidošanas tēmās. apmacibas

Apmācību mērķis bija attīstīt dalībnieku iemaņas un prasmes efektīvai komunikācijai ar savu mērķa auditoriju, sekmēt starp-sektoru sadarbību un pilnveidot organizāciju misijas un vīzijas popularizēšanas veidus. Apmācību programma bija balstīta uz neformālās apmācības metodēm, kas palīdzēja dalībniekiem iepazīties tuvāk un nodrošināja labvēlīgu atmosfēru kompetenču pilnveidei un savstarpējai pieredzes apmaiņai.

Apmācībās dalībniekiem bija iespēja doties pieredzes braucienā un uzzināt vairāk par sociālās uzņēmējdarbības labās prakses piemēriem, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas iespējām, kā arī iejusties klauna tēlā un radoši izpausties Budapeštas ielās, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Eiropas Padomes kampaņai „Naidam - Nē!”. Noslēdzošā dienā dalībnieki diskutēja par sadarbības iespējām nākotnē un Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām. IMG_1664

Apmācībās piedalījās 16 dažādu NVO pārstāvji no Latvijas, Beļģijas, Ungārijas, Horvātijas, Francijas, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes. Apmācības organizēja Latvijas, Ungārijas, Vācijas un Itālijas nacionālās aģentūras.

Lai veicinātu apmācību rezultātu izplatīšanu, NVO pārstāvjiem, jauniešiem un citiem interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk par radošu komunikācijas metožu izmantošanu NVO darbā:

- 16.jūlijā, Rīgā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā seminārā „Kā efektīvāk izziņot informāciju medijiem un sadarbības partneriem?”.

- 22. jūlijā, LJP organizētajās apmācībās.

Minētajos pasākumos piedalīties aicināts ikviens NVO pārstāvis, jaunieši un citi interesenti. Plašāka informācija par pasākumiem būs pieejama www.jaunatne.gov.lv un www.ljp.lv. Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu linda.kalnina@ljp.lv.

Informācija sagatavota Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmācību „Get Your Message Accross” ietvaros. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU_cofunded JSPA_bez_laukuma izm2sif


Dalies:
Tagi

Aktuāli