LJP piedalās reģionālajā forumā "(SA)DARBOJIES!"

26.-27.novembrī, Ikšķiles novadā norisinājās reģionālais forums jaunatnes darbā iesaistītajiem "(SA)DARBOJIES!", kura mērķis bija veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. sadarbojies

Foruma dalībniekus uzrunāja arī Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins:

"Latvijas Jaunatnes padome ikdienā strādā ar interešu aizstāvību jaunatnes jomā, un tas notiek kā vietējā un reģionālā, tā nacionālā un starptautiskā līmenī. Šī plašā pieredze ļauj mums izzināt darbu ar jaunatni visšaurākajā un visplašākajā apmērā. Ļoti gribētos, lai nevienam no Jums, kas ikdienā strādā ar jaunatni nerodas sajūta, ka esat viens. Latvijas Jaunatnes padome sniedz plašu atbalstu jaunatnes lietās sākot no brīvprātīgā darba sadarbojiesorganizēšanas un ekspertīzes, beidzot ar Strukturētā dialoga koordinēšanu Latvijā. Sadarbība ir mūsu ikdiena, jo esam organizāciju tīkls, kas ik dienu strādā jauniešu labā. Sadarbībā ar IZM mēs cenšamies zināšanās un pieredzē dalīties arī ar pašvaldībām, lai uzlabotu darba ar jaunatni plānošanu pašvaldībās. Un es redzu, ka tieši sadarbībā ir spēks. Jo nereti tieši Jūs un mēs esam tie, kas caur dažādiem mehānismiem varam ieguldīt jauniešos šodien un tagad, lai viņi būtu mūsu nākotne. Stīvs Džobss reiz ir teicis, ka "tikai neprātīgie tic, ka spēj izmainīt pasauli, - un tāpēc to arī izdara!". Un pašam redzot un iedvesmojoties no jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem, gribas šo vārdus piedēvēt katram, kas izrāda iniciatīvu, katram, kas iekustina kādu pašvaldību, katram, kas ar savu realizēto projektu kļuvis par piemēru citiem. Tiem, kas atbraukuši uz forumu smelties iedvesmu, iegūt sapratni, izzināt jaunas darba metodes, aicinu šīs zināšanas saņemt, un tiem, kas atbraukuši meklēt sadarbības, lai izdodas tos atrast. Un, lai visas labās lietas, ko pierakstām uz papīra realizējas dzīvē!"

sadarbojies  sadarbojies  sadarbojies

Foruma materiāli:

Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību "Līdzdalības platforma" un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Forumu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Foruma organizēšanā atbalstu sniedza Latvijas Jaunatnes padomes brīvprātīgie jaunieši.

visi_logo


Dalies:
Tagi

Aktuāli