LJP piedalās "Latvijas Mazpulki" diskusijā “Sava novada saimnieki”

Sestdien, 2018. gada 17. februārī, Rīgā, Zemkopības ministrijā, norisinājās biedrības “Latvijas Mazpulki” konference “Mazpulki Latvijas simtgadei”. Šī konference bija noslēguma pasākums projektam “Jaunie novada saimnieki”, kura ietvaros notika 8 diskusijas 8 Latvijas novados lēmumu pieņēmējiem kopā ar mazpulcēniem, uzņēmējiem un ekspertiem. 
Konferencē kopumā piedalījās aptuveni 250 dalībnieki no visas Latvijas. 
Konferenci atklāja Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Ķeņģe kopā ar mazpulcēniem. Viņi prezentēja galvenos rezultātus, ko guvuši pēc diskusijām novadu domēs.

Īsi pēc tam sekoja paneļdiskusija “Sava novada saimnieki”, kurā piedalījās Latvijas Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece un Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kļava, un Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins.

Diskusijas laikā LJP viceprezidents Mārtiņš Šteins pastāstīja par Izglītības un zinātnes ministrijas pētījumu "Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā", 2016.

Galvenās atziņas no pētījuma:

  • Jauniešiem jāmācās kā pārvarēt bailes no kļūdīšanās un biznesa neveiksmēm, jo bailes neveicina iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.
  • Jauniešu vēlme kļūt par uzņēmējiem, ir izteikti augsta, tomēr tā ļoti reti tiek pārvērsta reālā darbībā.
  • Jauniešiem ir nepilnīgas iespējas apgūt uzņēmējdarbību vispārējās izglītības ietvaros, un trūkst secīga pārejas posma uz “pieaugušo uzņēmējdarbību”.
  • Informācijas trūkumu jaunieši-uzņēmēji kā barjeru sava biznesa uzsākšanai min daudz biežāk kā finansējuma nepieejamību.
  • Uzņēmīguma prasmes attīstīšana ir nozīmīga jau no pamatskolas līmeņa.

Tāpat Mārtiņš atsaucās uz pētījumu, ko divu gadu garumā sadarbībā ar sešām Latvijas skolām veica Izglītības un zinātnes ministrija un biznesa izglītības organizācija „Junior Achievement Latvija” projekta „Inovāciju klasters uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.

Tajā kā viens no secinājumiem tika minēts: "Jauniešiem, kas iesaistās skolēnu mācību uzņēmumos, uzlabojas sekmes citos priekšmetos. Iesaiste skolēnu mācību uzņēmumu programmā par 10% palielina vidējo atzīmi visos mācību priekšmetos."

Mārtiņš minēja arī citas formas, ko jaunieši varētu aktīvāk izmantot:

  • Sociālā uzņēmējdarbība kā samērā jauna forma.
  • Pirmā pieredze iegūstama, realizēt pašvaldību iniciatīvu projektus. Ja pašvaldībā tādu nav, ņemt Dobeles piemēru un rosināt pašvaldību izveidot šādu projektu konkursu.
  • "Ēnu dienās" doties biežām par vienu reizi gadā.
  • Saņemt kvalitatīvu skolas karjeras skolotāja atbalstu, ja tas tāds nav, tad dot ziņu jaunā struktūrfondu projekta par karjeras izglītības attīstību ieviesējiem.
  • Būt par labo piemēru citiem, jo piemērs iedvesmo un aizrauj.

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli