LJP piedalās konferencē "Ekonomikas izaugsme un sociālā attīstība pilsētās un laukos"

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) prezidents Emīls Anškens 25.martā piedalās Rīgā notiekošajā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) III grupas ārpuskārtas sanāksmē / konferencē "Ekonomikas izaugsme un sociālā attīstība pilsētās un laukos", kuras mērķis ir izvērtēt iespējas stimulēt ekonomikas izaugsmi un sociālo attīstību pēc ekonomiskās un finanšu krīzes. Konferencē piedalās arī LJP Mediju grupa, nodrošinot filmēšanu un fotografēšanu. ekon_konf

Pasākumā tiks apspriesti jautājumi, kā ES var sekmēt šo procesu un kāds ieguldījums būtu jāveic pilsoniskajai sabiedrībai gan laukos, gan pilsētā. E. Anškens ar uzrunu "Jaunatnes organizācijas un politikas veidošana" piedalīsies trešajā sesijā no plkst. 15.45 līdz 17.00, kas būs veltīta pārmaiņu rīkiem, un tam, kā nodrošināt informētību un izpratni par nacionālajiem un Eiropas jautājumiem.

EESK ir konsultatīva iestāde, kas pārstāv Eiropas sociāli - profesionālo interešu un citas grupas, nodrošinot platformu viedokļu sniegšanai par ES jautājumiem. III grupā darbojas sociālās, profesionālās, kultūras un ekonomikas organizācijas, kas veido ES dalībvalstu pilsonisko sabiedrību. Tajā ir pārstāvētas visdaudzveidīgākās iedzīvotāju intereses – gan jauniešu, bērnu, senioru un cilvēku ar invaliditāti, gan lauksaimnieku un patērētāju,  gan arī mazo un vidējo uzņēmēju, dabas draugu un daudzas citas.

Konferences programma un plašāka informācija par pasākumu ir pieejama šeit.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli