LJP piedalās konceptuālā ziņojuma izstrādē par NVO fonda izveidi

21.oktobrī, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalīsies Kultūras ministrijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā par konceptuālā ziņojuma projektu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi". Pirms sabiedriskās apspriešanas, kopā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un manifestu parakstījušajām organizācijām, LJP  līdzdarbojas konceptuālā ziņojuma izstrādē, sniedzot viedokli par konceptuālo ziņojumu. rekomendacijas

Konceptuālā ziņojuma mērķis ir uzsākt darbu pie nevalstisko organizāciju (NVO) fonda izveides, lai rastu tiesiski pamatotu risinājumu caurspīdīgai un vienlīdzīgai līdzekļu piešķiršanai NVO, to kapacitātes attīstīšanai un pamatdarbības atbalstam, attīstot pamatprincipus par:
a) prioritāšu noteikšanas kārtību finansējuma piešķiršanai;
b) konkursu organizēšanu;
c) NVO, kuras var pretendēt uz valsts budžeta līdzekļiem;
d) pieteikumu vērtēšanu un rezultātu pārsūdzēšanas kārtību.

Konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”;

Ziņojuma apspriešanā piedalīsies LJP viceprezidents un Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš Šteins. Papildus informācija ir pieejama šeit.

 

visi_logo


Dalies:

Aktuāli