LJP piedalās jaunatnes darba konferencē "Ievirzi Latgali!"

Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji piedalās Latgales reģionālajā jaunatnes darba konferencē "Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos "Ievirzi Latgali!", kas šodien 26.septembrī norisināsies Daugavpilī. Konference tiek organizēta ar mērķi apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales plānošanas reģionā, kā arī veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.ievirzi_Latgali

Konferenci atklās pārstāvji no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA), LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Latgales plānošanas reģiona. Konferences pirmajā daļā paredzēta interaktīva jauniešu, jaunatnes lietu speciālistu, pašvaldību pārstāvju un jauniešu organizāciju pieredzes apmaiņa par jaunatnes darba daudzveidību. Gatavojoties konferencei, Latgales pašvaldībās tika veikts pētījums par pašvaldību rezultātiem darbā ar jaunatni, atskatoties uz 2013.gada Nacionālā jaunatnes politikas foruma "Ievirzi Latviju!" rezultātiem un to ieviešanu Latgales reģiona pašvaldībās.

Konferenci organizē JSPA sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Latgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

 

visi_logo


Dalies:

Aktuāli