LJP piedalās ekspertu sanāksmē par pilsoniskās sabiedrības attīstību 2015.gadā

13.oktobrī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalījās Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) indekssorganizētajā ekspertu sanāksmē par pilsoniskās sabiedrības attīstību 2015.gadā un NVO ilgtspējīgas attīstības indeksa 2015 veidošanu. Jaunatnes jomu sanāksmē pārstāvēja LJP viceprezidents un Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš Šteins.

Sanāksmes ievaddaļā eksperti tika iepazīstināti ar darba metodiku, pēc kuras dalībnieki izteica savu vērtējumu par NVO darbu un aktivitātēm 2015.gadā, izvērtējot 35 jautājumus, kas nepieciešami veidojot “NVO ilgtspējīgas attīstības indeksu 2015”. Jautājumi tika strukturēti 7 kategorijās - likumdošanas vide, organizācijas kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu sniegšana, infrastruktūra un publiskais tēls. Savam vērtējumam eksperti pievienoja konkrētu informāciju un piemērus, kas to apliecina. Indekss_ Kategorijas_JautājumiRATINGS_INDEX.

Indekss - tā ir metodoloģija ar kuras palīdzību nosaka nevalstisko organizāciju darbības un darbības vides stāvokli konkrētajā valstī. Situācijas apraksti par katru valsti ļauj vairāku gadu garumā konstatēt NVO sektora attīstības progresu vai regresu. Pasaules pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indekss 2014.

NVO indeksa vērtēšanā piedalījās kopumā vienpadsmit eksperti no NVO vides, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām. Sanāksmi vadīja eLPA direktore Rasma Pīpiķe.

eLPA, balstoties uz ekspertu sniegto vērtējumu, izveidos apkopotu ziņojumu un iesniegs to United States Agency for International Development (USAID) pasaules pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības indeksam, kurā parāda pilsoniskās sabiedrības sasniegumus un izaicinājumus pasaulē. LJP sekos līdzi "NVO ilgtspējīgas attīstības indeksa 2015” ziņojumam un turpinās aktīvo darbu pie jaunatnes jomas problēmu risināšanas, lai uzlabotu jauniešu dzīves līmeni Latvijā.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli