LJP piedalās Eiropas Jaunatnes nedēļas aktivitāšu vadīšanā

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) 21.martā piedalījās jauniešu "Ideju laboratorijas" vadīšanā, kuru Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Akcija "Ideju laboratorija" ("IdeasLab") tiek rīkota dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs ar mērķi iesaistīt jauniešus Eiropas jaunatnes politikas veidošanā. Pasākumā piedalījās arī LJP Mediju grupa, nodrošinot fotografēšanu un filmēšanu. ideaslab

"Ideju laboratorijā" jaunieši izstrādāja priekšlikumus jauniešu līdzdalībai sabiedriskajās aktivitātēs un nevalstiskajās organizācijās, diskutēja par sociālo mediju ietekmi, skolas, citu jauniešu un vecāku lomu uz jauniešu izvēles iespējām. Eiropas Komisija (EK) pirmo reizi Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros ir izveidojusi iniciatīvu, kuras ietvaros jaunieši var izteikt savu viedokli, kas tiks uzklausīts Eiropā – augsta līmeņa vadītāju tikšanās laikā.

Latvijas jauniešu sagatavotajā piedāvājumā "Brīvprātīgais darbs - kāds man no tā ieguvums?" uzsvērts - „Hjūstona, mums ir problēma. NVO netiek uztverti pareizi”. Jaunieši paši atzīst, ka tikai neliela daļa no visiem jauniešiem ir aktīvi brīvprātīgie. Tādējādi rodas jautājums - kāds ir labākais veids, kā motivēt jauniešus iesaistīt sevi brīvprātīgajā darbā? Jaunieši ierosina

  • izstrādāt sistēmu, kurā NVO ir iespēja iesaistīt jauniešus savās aktivitātēs, izmantojot mācību programmas un skolās pieejamo informāciju;
  • veicināt jauniešu izpratni par ieguvumiem darbojoties NVO, kas nav orientēta uz peļņu, sniedz personīgo izaugsmi, labumu vietējai kopienai, jaunus profesionālos kontaktus un pieredzi;
  • pievērst lielāku uzmanību brīvprātīgā darba būtības popularizēšanai;
  • veicināt jauniešu izpratni par labestību un morālām vērtībām;
  • paplašināt brīvprātīgā darba iespējas, ļaujot jauniešiem iepazīt savas intereses un saņemot atbalstu no pieredzējušiem vienaudžiem.

Ar EK atbalstu, jauniešu mērķis ir izstrādāt un apstiprināt brīvprātīgā darba akreditācijas sistēmu un paplašināt Jaunatnes sertifikātu izmantošanu kompetenču attīstīšanā darbojoties NVO. Jaunieši uzskata, ka mācību programmās ir jāiesaista NVO, kas nāktu uz skolu un informētu par jauniešu iespējām iesaistīties.

Pasākumā paši jaunieši izvēlējās Latvijas pārstāvi, kas 5. maijā, Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā, dosies uz Briseli un prezentēs "Ideju laboratorijā" sagatavotos ieteikumus NVO lomas atzīšanā un stiprināšanā. Latvijas jauniešu viedokli pārstāvēs Sintija Tarasova no Cēsīm.

Pasākuma fotogrāfijas. Autors: Edgars Kozuliņš, LJP Mediju grupa

Video "Volunteering - what's in it for me?". Autori: Madara Kulvele, Edgars Kozuliņš, LJP Mediju grupa.

LJP Mediju grupas sagatavotais "Ideju laboratorijas" video tiks publicēts LJP YouTube kanālā. Aprīļa beigās dažādu valstu “Ideju laboratoriju” rekomendācijas būs pieejamas Eiropas Jaunatnes portālā, un ikvienam būs iespēja balsot par labākajām idejām jauniešu dzīves uzlabošanai.

Latvijā Eiropas Jaunatnes nedēļa šogad norisināsies no 27. aprīļa līdz 10. maijam, youthweekkuras laikā tiks organizēti dažādi jauniešu līdzdalības veicinoši pasākumi. Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumus organizē JSPA sadarbībā ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām. Vairākus no pasākumiem organizēs arī LJP  dalīborganizācija klubs "Māja" un Saldus jauniešu dome "Es un mēs". Visi pasākumi ir bez maksas, semināriem telpās nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Eiropas Jaunatnes nedēļa_Kalendārs. Seko aktuālākajai informācijai par Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumiem JSPA mājas lapā.

EU_cofundederasmus JSPA_bez_laukuma


Dalies:

Aktuāli