LJP piedalās Eiropas Jaunatnes konferencē

Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji no 23. līdz 26.martam piedalās Rīgā notiekošajā Eiropas Jaunatnes konferencē, kuras galvenā tēma ir viena no trio-prezidentūras (Itālija – Latvija – Luksemburga) jaunatnes jomas prioritātēm – jauniešu politiskā līdzdalība Eiropas demokrātiskajos procesos. 
Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konferencē jaunieši un jaunatnes politikas veidotāji, izstrādās risinājumus plašākai jauniešu līdzdalībai politiskajos procesos. LJP pārstāvji piedalās kā fasilitatori, līdzdarbojas darba grupās un brīvprātīgie jaunieši sniedz atbalstu konferences organizēšanā.
Pasākuma laikā izstrādātās rekomendācijas plānots nodot ES Jaunatnes lietu ministru rīcībā Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomē šī gada 18.maijā.
Vienlaikus ar oficiālo konferences atklāšanu 24.martā LJP kopā ar sadarbības partneriem organizēja jauniešu nevalstisko (NVO) organizāciju festivālu "Jaunieši iesaistās", kurā tika nodrošināta konferences tiešraide un pievērsta plašāka Eiropas uzmanība jauniešu NVO darbam un jauniešu līdzdalības veicināšanai Latvijā.
Konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Eiropas Jaunatnes forumu un Latvijas Jaunatnes padomi.
Plašāka informācija par konferences norisi šeit.
      

Aktuāli