LJP piedalās diskusijā par NVO sektora aktualitātēm 2016.gadā

10.decembrī Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins piedalījās biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) organizētajā diskusijā par 2016. gada aktualitātēm NVO sektorā. Diskusijas fokusā bija – Nacionālais NVO fonds, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda darba plāns, Vispasaules NVO diena un citi jautājumi. elpa

Diskusijās atklāšanā eLPA priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš atzina 2015. gadu par ievērojamu pārmaiņu gadu NVO sektorā. Klātesošievarēja iepazīties ar projekta “NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī III” īstenošanu un pētījuma “Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2015.” pirmajiem datiem un jauniem instrumenti sabiedrības līdzdalības veicināšanai.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no Kultūras ministrijas – Solvita Vēvere, Valsts Kancelejas - Mārtiņš Krieviņš un Sabiedrības integrācijas fonda - Aija Bauere, kuriem sanākušie nevalstiskā sektora pārstāvji uzdeva jautājumus, kas galvenokārt skāra finansējuma pieejamību nevalstiskajam sektoram un tā piešķiršanas caurskatāmību. Skaidri atklājās, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir bažas par NVO Fonda iespējamo administratīvo slogu, kas var negatīvi ietekmēt finansējuma apguves iespējas mazajām un reģiona organizācijām.

visi_logo


Dalies:
Tagi

Aktuāli