LJP piedalās "Brīvprātības platformas" veidotajā videofilmā

Īsfilma “Brīvprātības platforma” – veiksmes stāsti brīvprātīgā darba popularizēšanaigoda_lieta_5 

Pagājušā gada nogalē, īsi pirms Brīvprātīgā darba likuma stāšanās spēkā, Eiropas Savienības mājā notika  īsfilmas „Brīvprātības platforma” prezentācijas preses konference, pirmizrāde un neformālas diskusijas par brīvprātīgā darba lomu pilsoniskajā sabiedrībā, līdzdalības nozīmību, par brīvprātīgā darba veicēju tīklošanos un brīvprātīgā darba popularizēšanu sabiedrībā.

Īsfilmas tapšanas laikā lūdzām savus draugus, sadarbības partnerus, sabiedrībā pazīstamus cilvēkus un Valsts institūciju speciālistus izteikt savu skatījumu, viedokli par brīvprātīgā darba jomas attīstību Latvijā laikā no 2011. gada, ko atzīmējām kā Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, līdz pat 2015. gadam, kad Latvijā pieņēmām Brīvprātīgā darba likumu. Filmas veidošanā iesaistījušās nevalstiskās organizācijas, kas apvienojas 28. nevalstisku organizāciju tīklojumā „Brīvprātības platforma”, mūziķi Andris Kivičs, Liene Šomase, aktrise Vita Baļčunaite, psihoterapeite Aina Poiša, Latvijas platformas attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare, Latvijas Jaunatnes padomes izpilddirektore Inese Šubēvica,  Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta jaunatnes jomas speciālisti, Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Ligita Gintere un citas personības. Īsfilma atspoguļo arī projekta „Brīvprātības platforma” aktivitātes astoņu mēnešu garumā.
Pateicamies visiem īsfilmā iesaistītajām personībām un brīvprātīgajiem par veltīto laiku! Īsfilmu aicinām noskatīties šeit.

No 2015. gada 6.maija līdz 2016. gada 6.janvārim  biedrība Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” sadarbībā ar biedrību “Cita Rīga” realizē projektu “Brīvprātības platforma”,  ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma”.

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli