LJP piedalās apmācībās par starpkultūru komunikāciju

No 22. līdz 24.aprīlim Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) izpilddirektore Inese Šubēvica piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projekta „Nacionālais integrācijas centrs" ietvaros organizētajā apmācību kursā “Starpkultūru komunikācija II”, kura mērķis  ir veicināt dalībnieku izpratni, profesionālo refleksiju un profesionālo pieeju darbā ar kultūras ziņā atšķirīgiem cilvēkiem. starpk_komunik

Dalībnieki pilnveidoja savas teorētiskās un praktiskās zināšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā, kultūras un tās daudzveidību un līdzdarbojās treniņā, kas palīdz veidot personiskās kompetences attīstīšanu saskarsmē un komunikācijā ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Apmācībās piedalījās dažādu valsts un pašvaldību institūciju dalībnieki. Pēc apmācībām dalībnieki atzina, ka šādas apmācības ir jāturpina organizēt, jo paplašina cilvēku redzesloku.

"Starpkultūru izglītība nav tikai etniskie jautājumi". Arī LJP ir iecerējis nākotnē attīstīt Starpkultūru apmācību konceptu un nodrošināt to pieejamību jaunatnes jomas dalībniekiem", atzina LJP izpilddirektore Inese Šubēvica

Apmācību programma: SKII_Apmacibu_programma_2015_gala

visi_logo

 


Dalies:

Aktuāli