LJP PAVEIKTAIS NOVEMBRĪ

Sadaļa
0909

LJP komanda novembrī:

 • vadīja Jaunatnes Konsultatīvās padomes sēdi, kurā tika runāts par nākamā gada budžeta palielinājumu un sadalījumu Jaunatnes Politikas valsts programmai, JSPA projektu atskatu un jaunāko informāciju saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem darbā ar jaunatni;
 • piedalījās Eiropas Jaunatnes foruma diskusijās par iesniegtajiem priekšlikumiem uz novembra kopsapulci (Policy Commissions - COMEM II), panāca vairāku priekšlikumu iekļaušanu kopsapulces darba plānā;
 • piedalījās Mobilly rīkotajā "White Friday" ziedojumu akcijā. Akcijas nedēļā, no 01.11. līdz 07.11., gan Mobilly platformā, gan tiešo ziedojumu veidā saziedoti 482,50 EUR. Paldies ikvienam, kas atbalsta mūsu darbību, ziedojot ne tikai finanšu resursus, bet arī savu laiku.
 • piebeidza 4 supervīziju ciklu, lai uzlabotu LJP komandas sadarbību; 
 • piedalījās mācībās par Jaunatnes progresa indeksu (Youth Progress Index), izmantojot šos datus un mūsu pozīcijas, šobrīd uzsākam stratēģijas plānošanu interešu aizstāvībā, kur aktīvi iesaistās oktobra beigās pieņemtā darbiniece Katrīna Leitāne;
 • piedalījās Rīgas jauniešu centra "Kaņieris" organizētajās mācībās par komandas vadību;
 • piedalījās kārtējā JSPA darba grupas tikšanās par jaunatnes līdzdalības stratēģijas izstrādi;
 • piedalījās pārrunās ar EP deputātiem par jaunā “Vēlētāju gaidu pētījuma” rezultātiem. “Vēlētāju gaidu pētījums” tiek veikts jau sesto gadu. Šogad “Vēlētāju gaidu pētījums” pievēršas trim aktuālām tēmām - Eiropas zaļais kurss un ekonomikas atveseļošanās, cīņa ar dezinformāciju un sociālais taisnīgums. Pētījums pieejams šeit.
 • piedalījās IZM darba grupā par jaunatnes organizāciju finansēšanas modeli un apņēmās apkopot jaunatnes organizāciju viedokļus par projektu finansējuma konkursiem, veidlapām u.c. svarīgiem jautājumiem. Nākamā darba grupa paredzama decembrī un tās turpmāk noritēs regulāri. Ja tiks skatīts kādai DO aktuāls jautājums, DO tiks informētas.
 • piedalījās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pasākumā, kurā jaunieši dalījās ar savām idejām un priekšlikumiem Eiropas Nākotnes konferences ietvaros;
 • tikās ar DO par JPVP, kuras laikā tika apkopoti DO viedokļi saistībā ar nākamā gada Jaunatnes Politikas valsts programmu;
 • pārstāvēja Latvijas Jaunatnes padomi un tās DO Eiropas Jaunatnes foruma kopsapulcē (biedru tikšanās), kurā kopā ar LJP komandu attālināti sniedza priekšlikumus un veica balsojumus atbilstoši mūsu pozīcijām. Vairāk par galvenajiem pieņemtajiem lēmumiem informācija sekos, tiklīdz pats EJF publicēs gala dokumentus;
 • atjaunoja saziņu ar Ziemeļeiropas jaunatnes padomēm, turpināsim veidot komunikāciju;
 • aizvadīja mācības DO "Darba un dzīves balanss" - šīs un citas mūsu organizētās mācības iespējams skatīt mūsu Youtube kanālā šeit;
 • veiksmīgi noslēdza mācību ciklu “Vienaudžu vēstnešu tīkla izveide vietējā kopienā”, kurā tika apmācīti kopā 28 organizāciju pārstāvji un jaunieši. Sirsnīgs paldies Andrim Kāpostam (Attīstības platforma "YOU+"), Ingai Laugalei (Attīstības platforma "YOU+") un Sigitai Skujiņai (Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne) par iesaistīšanos mācību organizēšanā;
 • piedalījās IZM darba grupā par neformālās izglītības atzīšanu, kur kopā ar dažādu institūciju pārstāvjiem diskutēja par darba formātu un pirmajiem soļiem neformālās izglītības normatīvajā regulējumā darbam ar jaunatni, nākamā darba grupas tikšanās 8. decembrī;
 • tikās ar sociālās ietekmes eksperti no Rumānijas un pārrunāja iespējamo LJP sociālās ietekmes mērīšanas stratēģiju;
 • piedalījās British Council Latvia organizētajā ietekmes izvērtējuma prezentācijā par programmu "People to People Cultural Engagement 2016-2021";
 • devās vizītes braucienā uz Ziemeļmaķedoniju projekta "Slow Youth Work" ietvaros. SLOW: supporting long-term outcomes with Youth work (darba ar jaunatni ilgtermiņa rezultātu atbalstīšana). Šajā projektā LJP ir asociētais partneris, un 2022. gada jūnijā projekta noslēdzošo konferenci plānots organizēt Latvijā;
 • tikās ar ASV vēstniecības Latvijā pārstāvi, lai pārrunātu jaunatnes jomas stāvokli Latvijā un nepieciešamo atbalstu jaunatnes organizācijām. Vēstniecība aktīvi plāno iespējamos finanšu atbalsta mehānismus mūsu jomai;
 • turpinot saimniecisko darbību un īstenojot VP projektu, vadīja nodarbību Saldus jauniešiem par aktīvu līdzdalību un to, kā sasniegt panākumus caur jaunatnes jomu;
 • piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajā jauniešu apaļā galda diskusijā ar ES komisāru Virgīniju Sinkēviču par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
 • saņēma apstiprinājumu Ziemeļmaķedonijas Jaunatnes padomes iesniegtajam KA3 projektam "Youth Empowerment Incubator (YEI)". LJP kopā ar vēl 4 citām jaunatnes padomēm ir šī projekta partneri, un par tālāko projekta norisi ziņosim nākamajās ziņu lapās, kā arī mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli