LJP pārstāvis apstiprināts NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā

22.decembrī tika apstiprināts Nevalstisko organizāciju (NVO) fonda stratēģiskās plānošanas meetingkomitejas sastāvs, kurā Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) pārstāvēs tās izpilddirektore Inese Šubēvica. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi, NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvam kopā izvirzīja 10 pārstāvjus, no kuriem tika apstiprināti 6:

  1. Rasma Pīpiķe (biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore;
  2. Gundars Jankovs (biedrības „Sabiedrība par atklātību-Delna” direktors;
  3. Zaiga Pūce (biedrības „Ascendum” valdes priekšsēdētāja;
  4. Uldis Dūmiņš (biedrības “Zemgales NVO Centrs” valdes priekšsēdētājs;
  5. Āris Ādlers (biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektora vietnieks;
  6. Inese Šubēvica (biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore.

LJP aicina dalīborganizācijas iesniegt priekšlikumus par prioritātēm NVO fonda 2016.gada finansējuma izlietojumā, līdz 30.decembrim rakstot uz epastu inese.subevica@ljp.lv

Ministru kabinets 2015.gada 1.decembra sēdē apstiprināja koncepciju „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” (NVO fonds), kas paredz izveidot atsevišķu valsts budžeta programmu, par tās administrētāju nosakot Sabiedrības integrācijas fondu (SIF). Koncepcija paredz, ka NVO fonda darbības prioritāšu izstrādāšanai tiek izveidota stratēģiskās plānošanas (konsultatīvā) komiteja, kurā pārstāvēts SIF sekretariāts, NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes ievēlēti pārstāvji un pārstāvji no ministrijām, kas pārstāvētas SIF padomē.

Komitejas pienākums, atbilstoši koncepcijai, ir katru gadu saskaņā ar politikas plānošanas dokumentu izstrādes noteiktajiem termiņiem, izstrādāt NVO fonda darbības prioritātes un kritērijus (Fonda programmām un nepieciešamajam finansējuma apjomam) un savlaicīgi veikt saskaņošanu ar SIF padomi, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi (turpmāk – NIPSIPP), Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomi un Kultūras ministriju. Savukārt, lai uzsāktu NVO fonda darbību 2016.gadā, nepieciešams izstrādāt tā darbības prioritātes un saskaņot tās ar SIF padomi, NIPSIPP, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomi un Kultūras ministriju līdz 2016.gada 1.februārim.

Līdz 2016.gada 1.martam komitejai ir jāizstrādā NVO fonda darbības stratēģija līdz 2018.gadam,   saskaņojot to ar NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi un NIPSIPP.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli