LJP pārstāv jauniešu intereses ministriju, aģentūru un citās darba grupās

Latvijas Jaunatnes padome mērķtiecīgi un koordinēti pārstāv biedru organizāciju intereses dažādu ministriju un iestāžu rīkotās konsultatīvās padomēs, darba grupās, uzraudzības padomēs.

Līdz 2015.gada 10.februārim LJP ir tikusi pārstāvēta: zimuli

 • Jaunatnes konsultatīvā padome (Izglītības un zinātnes ministrija);
 • ES Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa (Izglītības un zinātnes ministrija);
 • UNESCO Latvijas Nacionālā Asambleja (Kultūras ministrija);
 • Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padome (Iekšlietu ministrija);
 • UNESCO programmas “Izglītību visiem” padome (Kultūras ministrija);
 • ES programmas Jauniešu garantijas īstenošanas konsultatīvā padome (Labklājības ministrija);
 • Grozījumu Jaunatnes likumā ierosinājumu sagatavošanas darba grupa (Izglītības un zinātnes ministrija);
 • Jaunatnes politikas pamatnostādņu darba grupa (Izglītības un zinātnes ministrija);
 • Latvijas Prezidentūras Eiropas Padomē jaunatnes nozares darba grupa (Izglītības un zinātnes ministrija);
 • Latvijas – Šveices sadarbības programmas uzraudzības padome (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra);
 • ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.plānošanas perioda Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes prioritārā virziena apakškomiteja (Finanšu ministrija);
 • ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.plānošanas perioda Izglītības, prasmju un mūžizglītības prioritārā virziena apakškomiteja (Finanšu ministrija);
 • Saeimas Eiropas lietu komisija;
 • Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;
 • Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.

Biedrorganizācijas ir pārstāvētas:

 • Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības padomē;
 • Zemkopības ministrijas konsultatīvajā padomē;
 • Labklājības ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības komisijā;
 • Rīgas Jaunatnes organizāciju Konsultatīvā padomē (RD IKSD konsultatīvā institūcija);
 • Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijā;
 • Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā;
 • Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomē (TSP);
 • Nacionālajā Trīspusējās sadarbības padomē (NTSP);
 • Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomē (SDA;
 • Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomē (VANA);
 • Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA);
 • Ekonomikas ministrijas Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvajā padomē;
 • Ventspils Pilsētas domes Jaunatnes lietu komisijā;
 • Jūrmalas pilsētas sabiedriskajā padomē.

LJP jauniešu interešu aizstāvības  aktivitātes finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments un Latvijas valsts, projekta „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana “LJP 2.0” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.

ljp  sif


Dalies:

Aktuāli