LJP kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju tiekas ar Ventspils novada pašvaldību

Sadaļa

Piektdien – 23. jūlijā LJP kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju tikās ar Ventspils novada pašvaldības pārstāvjiem uz sarunu par darba ar jaunatni situāciju novadā. Ventspils novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Sibilla Veģe visus klātesošos iepazīstināja ar jaunatnes jomā paveikto pēdējo 2 gadu laikā, kas galvenokārt rezultējies ar plānošanas dokumenta darbam ar jaunatni izstrādi 2021.-2023. gadam un veiksmīgu startēšanu dažādos projektu konkursos, tostarp starptautiskos. LJP un IZM pārstāvji ieskicēja būtiskākos elementus jaunatnes jomas īstenošanā, gan pašvaldības darba ar jaunatni plānošanā, gan iespējas sadarbību veidošanai ar jaunatnes organizācijām. LJP uzsvēra jaunatnes nevalstiskās organizācijas kā būtisku papildinošo resursu darbā ar jaunatni pašvaldībās, ieskicējot iespējas veidot deleģējuma līgumus darbā ar jaunatni.

Pēc aktīvām diskusijām un izteikto prioritāšu apkopošanas Ventspils novadā turpmāk plānots stiprināt starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību jaunatnes jomā, apzināt novadā esošos pieejamos resursus - gan cilvēku, gan materiāltehniskos darba ar jaunatni efektīvai īstenošanai, izpētīt mobilā darba ar jaunatni īstenošanas iespējas un pārdomāt piedāvājumu arī vecāku jauniešu iesaistei u.c. Tikšanās noslēgumā gan pašvaldības, gan NVO pārstāvji atzina, ka šāda sanāksme ir bijusi ļoti nepieciešama un vērtīga un tas ir ļāvis saprast, kādi ir nepieciešamie soļi, lai uzlabotu darbu ar jaunatni novadā.

ŠĪ bija pirmā šāda veida kopīgā saruna ar speciālistiem, kas iesaistās darba ar jaunatni veikšanā Ventspils novadā. Sarunā piedalījās Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams; Ventspils novada domes deputāts Māris Dadzis, Tārgales pamatskolas direktore un deputāte Ilze Judzika; kā arī sociāla dienesta, dienas centra, bērnu un jauniešu centru speciālisti, jaunatnes lietu speciāliste Sibilla Veģe. Kā arī pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām - Ventspils novada jauniešu biedrības “MUMS” un biedrības "Attīstības fabrika".

Atbalstītāji

Aktuāli