LJP Kongresa rezolūcija par Latvijas jaunatnes jomas nozīmīgajām problēmām

Pamatojoties uz būtiskām problēmām, uzrunājam augstākās valsts pārvaldes iestādes un medijus, lai pievērstu uzmanību, ka viena no fundamentālajām attīstības politikām valstī tiek klaji ignorēta.

Aicinām Izglītības un zinātnes ministriju un par jaunatnes politiku augstākās atbildīgās institūcijas Latvijas, nekavējoties risināt valsts pārvaldes bezatbildību un krīzi jaunatnes politikas ieviešanā, kas radusies politikas īstenošanā saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas bezdarbību, četrus mēnešus ministrijā nenodrošinot Politikas iniciatīvu un attīstības departamentā jaunatnes nodaļas vadītāju un citus atbildīgos darbiniekus.

Latvijas Jaunatnes padome aicina valsts pārvaldi rīkoties:
1. līdz 01.04.2020. izziņot jaunatnes konsultatīvās padomes locekļu atlases rezultātus un sasaukt jaunā sasaukuma pirmo sēdi (vai izsludināt jaunu konkursu - papildināts); 
2. publiski paziņot Bērnu, jaunatnes un ģimeņu 2021. - 2027. gadam pamatnostādņu izstrādes plānu un izziņot konsultāciju procesu ar nevalstisko sektoru ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šīs vēstules saņemšanas;
3. ne vēlāk kā līdz 01.04.2020. nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vadītāja vietnieku jaunatnes jomā jaunatnes politikas attīstības un izpildes nodrošināšanai (vai informēt, kuri IZM darbinieki tieši ir atbildīgi par jaunatnes politiku darbinieku atlases procesa laikā - papildināts) ;
4. sniegt informāciju par aktivitātēm, kas tiks veiktas Valdības rīcības plāna pasākuma “Pilnveidot un attīstīt Jaunatnes politikas valsts programmu, paplašinot un attīstot ilgtermiņa un plānveida darba ar jaunatni sistēmu Latvijā” īstenošanai un darbības rezultāta “nodrošināts pakāpenisks finansējuma pieaugums valsts pamatbudžetā 2021. gadā” sasniegšanai. 

Vēršamies pie Ministru prezidenta, lai aicinātu uz nekavējošu rīcību, novēršot visas iepriekš minētās problēmas un neskaidrības.
Latvijas Jaunatnes padome (un tās dalīborganizācijas- papildināts) ir gatavas sniegt nepieciešamo atbalstu savas kapacitātes robežās, lai palīdzētu novērst krīzi jaunatnes politikas attīstībā.


Pilns vēstules teksts pielikumā.

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli