LJP jaunieši pilnveido savas zināšanas un prasmes

23.-25.janvārī Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) birojā notika Brīvprātīgo apmācības. Apmācībās piedalījās 37 jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem. Latvijas Jaunatnes padomē jauniešiem ir iespēja pilnveidoties un gūt pieredzi pasākumu organizēšanā Brīvprātīgā darba grupā un darbojoties Mediju grupā. apmacibas

Apmācībās jaunieši guva jaunas zināšanas un pilnveidoja savu pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu plānošanā, pilnveidoja prasmes fotografēšanā, foto apstrādē, filmēšanā un video montēšanā. Tāpat jaunieši pārrunāja dažādas riska situācijas, kas saistītas ar brīvprātīgo darbu. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbam komandās, savstarpējai saliedēšanai un komunikācijai. Apmācību laikā jaunieši gatavojās lielākajiem Latvijas Prezidentūras ES Padomē un jaunatnes politikas pasākumiem, kas paredzēti jauniešiem, jauniešu organizācijām un jaunatnes darbā iesaistītajām personām.

Apmācību noslēgumā dalībnieki dalījās savos iespaidos un atzina, ka trīs dienās ir apguvuši ļoti daudz jauna un ir gandarīti par savas pieredzes pilnveidošanu. Paldies par sadarbību nodarbību vadītājiem – Guntai Kellei, Ievai Upeslejai, Vadimam Morozovam, Lindai Kalniņai, Kristai Lubiņai un Edgaram Kozuliņam!

Foto no apmācībām. Autors: Konstantīns Šroms, LJP Mediju grupa

 visi_logo


Dalies:

Aktuāli