LJP iesniedz atzinumu par MK noteikumu projektu "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi"

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) pēc LR Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto Ministru Kabineta noteikumu projekta "Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi" (turpmāk – Projekts) izvērtēšanas ir sagatavojusi un 10.decembrī iesniegusi atzinumu, izsakot sekojošus iebildumus:KM

- LJP iebilst pret Projekta 2.punktā minēta Pielikuma redakciju.

Pamatojums: Saskaņā ar 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” Latvijā ir definēta biedrību pamatjoma “Jaunatnes organizāciju darbība”.

Ņemot vērā augstāk minēto:

  1. Iekļaut Projekta 2.punktā minētajā pielikumā
11.pamatjoma Jaunatnes organizāciju darbība Jaunatnes likuma 6.panta pirmā daļa un 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā”
  1. Labot “11. pamatjoma Citur nekvalificētu organizāciju darbība” numerāciju uz “12”.

LJP ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā, tāpēc aicinām veidot dialogu un sadarbību par jebkuru jautājumu, kurš ietekmē jauniešu dzīves labklājību.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli