LJP iesniedz atklātu vēstuli LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir iepazinusies ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) šī gada 2.decembra oficiālo paziņojumu par Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles padomnieku darba gaitu uzsākšanu un 8.decembrī iesniegusi atklātu vēstuli. Izm_logo

Tā kā IZM pārziņā ir piecas nopietnas jomas, kompetentu padomdevēju nepieciešamība nav apšaubāma, tomēr LJP vērš uzmanību uz to, ka līdztekus izglītības, zinātnes, sporta un valsts valodas nozarēm, IZM pārziņā ir arī Jaunatnes joma.

Jaunatnes politika ir sarežģīta, starpnozaru politika, kuru īsteno valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un NVO sektors, kā arī tās izstrādē un īstenošanā tiek iesaistīti paši jaunieši. Šīs nozares nozīmīgumu nosaka gan Jaunatnes likums, gan ES Padomes Rezolūcija par atjauninātu regulējumu Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (zināms arī kā „ES jaunatnes stratēģija”), tāpēc, aizstāvot Latvijas jauniešu intereses un jaunatnes organizāciju un organizāciju, kuras strādā ar jaunatni intereses, LJP aicina sniegt skaidrojumu šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc pieņemts lēmums neveidot padomnieku jaunatnes jomā?
  • Kurš sniegs padomus Izglītības un zinātnes ministrei Jaunatnes politikas jautājumos?
  • Vai ministre plāno iesaistīties Jaunatnes konsultatīvās padomes darbā?
  • Kā nākotnē plānota sadarbība ar jaunatnes NVO jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā?

LJP aicina IZM sniegt atbildes maksimāli īsā laikā un veidot dialogu un sadarbību ar LJP par jebkuru jautājumu, kurš ietekmē jauniešu dzīves labklājību.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli