LJP dalīborganizācijas gada nogalē veiksmīgi startējušas AIF un SIF projektu konkursos

Sadaļa
LJP dalīborganizācijas gada nogalē veiksmīgi startējušas AIF un SIF projektu konkursos

Pagājušā gada nogale LJP un tās dalīborganizācijām nākusi ar pozitīvām ziņām, 6 LJP dalīborganizācijas atbalstītas AIF stratēģisko projektu konkursā, 7 dalīborganizācijas atbalstītas SIF programmā “NVO fonds”.

2021. gada 29. novembrī Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi otrā Stratēģisko projektu konkursa rezultātus - no kopā saņemtajiem 37 projektu pieteikumiem apstiprināti ir deviņi projekti - 7 projekti programmā “Demokrātijas kultūra” un 2 projekti programmā “Cilvēktiesības” par kopējo summu 892 957,18 eiro. 

Programmā “Cilvēktiesības” apstiprināti 2 LJP dalīborganizāciju projekti:

 • Biedrība "Papardes zieds", projekts: Mūžīgie bērni pieaugušo pasaulē. Reproduktīvā veselība un tiesības ir cilvēktiesības;
 • "Resiliences centrs'', projekts: Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā.

Programmā “Demokrātijas kultūra” apstiprināti 4 LJP DO projekti:

 • Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai, projekts: Izproti, iesaisties, lem!;
 • "Latvijas Sarkanais Krusts", projekts: Augt, mācoties un darot;
 • Attīstības platforma YOU+, projekts: Jauniešu vienas pieturas aģentūra;
 • Latvijas Nedzirdīgo savienība, projekts: Demokrātijas kultūras laboratorija.

Pēc AIF konkursu plāna šis bija otrais un noslēdzošais stratēģisko projektu konkurss. Ņemot vērā pirmā konkursa pieredzi, šoreiz Aktīvo iedzīvotāju fonds projektu atlases procesā pievērsa pastiprinātu uzmanību organizācijas spējai formulēt savu stratēģisko redzējumu par izmaiņām, kuras tās vēlas veikt, kā arī piedāvāto aktivitāšu kopumam to īstenošanai.

Tā kā konkursa cilvēktiesību jomā nav piešķirts viss pieejamais finansējums, kā arī veidojas finansējuma atlikums no citiem  projektu konkursiem, Aktīvo iedzīvotāju fonda padome, vienlaikus ar rezultātu apstiprināšanu, ir arī pieņēmusi lēmumu, ka 2022. gada janvārī tiks izsludināts trešais stratēģisko projektu konkurss cilvēktiesību jomas projektiem. Aicinām sekot līdzi informācijai AIF mājaslapā.

 

Decembra beigās Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus lielākajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam – “NVO fonds”. 2022.gadā ar valsts atbalstu 89 NVO realizēs projektus, kuru mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. 

No 89 apstiprinātajiem projektiem, atbalstīti 7 LJP DO makroprojekti:

 • Biedrība “Latvijas Mazpulki”, projekts: Kopā labāk!;
 • Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari”, projekts: Darām kopā;
 • Biedrība “Attīstības platforma YOU +”, projekts: YOU+ 3.0;
 • Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”, projekts: Tīklošanās - pilsoniski aktīvai sadarbībai;
 • Biedrība "Klubs "Māja"-jaunatne vienotai Eiropai", projekts: Migrantu un nepilsoņu piederības veicināšana;
 • Biedrība “Papardes zieds”, projekts: Stiprinām Papardes ziedu;
 • Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, projekts: LSK Vidzemes komitejas kapacitātes celšana.

Apstiprināts arī LJP projekts : LJP 6.0 - jauniešu pilsoniskās līdzdalība un tai labvēlīgas vides veicināšana [LJP 6.0].

2022.gadā īstenojamos projektus raksturo dažādība aktualizēto tēmu, aptverto mērķgrupu un iekļauto aktivitāšu aspektā; visbiežāk tie tiks vērsti uz tēmām un problemātiku, kas skar pilsoniskās sabiedrības attīstību (57%) un interešu pārstāvību un aizstāvību (44%) tādos jautājumos kā sociālā aizsardzība, iekļaušana, ģimene un bērni, pakalpojumi, sabiedrības veselība u.c. Projektos arī aktualizēs reģionālo attīstību (6%) un dabas, vides, klimata un dzīvnieku aizsardzības tematiku (3%).

Priecājamies par dalīborganizācijām un gaidām rezultātus, ko nesīs īstenotie projekti.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli