LJP dalīborganizācija aicina iesaistīties starptautiskās nometnēs

Biedrības „Jaunatne smaidam” biroja vadītājs Renārs Manuilovs no 3. līdz 8. martam piedalās Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju apvienības ALLIANCE tehniskajā sanāksmē, kas norisinās Tallinā, Igaunijā.
Pasākumā piedalās 161 dalībnieks no 51 valsts pārstāvot 88 organizācijas. Tehniskās sanāksmes ietvaros organizāciju pārstāvji divpusējās tikšanās reizēs pārrunā brīvprātīgā darba programmas jaunajā sezonā kā arī vienojas par sadarbības iespējām.
Jau šobrīd ikviens interesents var meklēt brīvprātīgā darba nometņu un ilgtermiņa starptautiskā brīvprātīgā darba projektu iespējas mūsu datubāzē.
Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju apvienība ALLIANCE (Alliance of European Voluntary Service Organisations) ir starptautiska nevalstiska jauniešu organizācija - nacionālu organizāciju sadarbības tīkls, kas kopā strādā starptautiskā brīvprātīgā darba kvalitātes un attīstības jomā. ALLIANCE tika izveidota 1982. gadā un šobrīd tajā darbojas organizācijas no 29 valstīm. ALLIANCE dalīborganizācijas un partnerorganizācijas sekmē vietējās sabiedrības attīstību, starp-kultūru izglītību, iecietību un mieru ar neformālās izglītības starpniecību īstenojot starptautiskā brīvprātīgā darba projektus un īstenojot aptuveni 15000 brīvprātīgo apmaiņas gadā. Visi īstenotie projekti nodrošina papildus resursus un atbalstu vietējai sabiedrībai, tai pašā laikā sniedzot iespēju brīvprātīgajiem no dažādām sociālajām vidēm un dažādā vecumā iepazīt un izdzīvot starp-kultūru pieredzi. 2016. gadā biedrība „Jaunatne smaidam” ir ieguvusi viesorganizācijas statusu, kas ir priekšnosacījums tālākai partnerības nostiprināšanai ar ALLIANCE.

Aktuāli