LJP dalās pieredzē Austrumu Partnerības Jaunatnes forumā

No 9. līdz 11.februārim Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalījās Austrumu Partnerības Jaunatnes forumā, kas  notika Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. LJP pārstāvji dalījās ar Latvijas pieredzi jauniešu nodarbinātības jautājumu risināšanā un pavadīja Baltkrievijas Izglītības ministrijas atbildīgo par jaunatnes lietām amatpersonu delegāciju. LS

LJP foruma dalībniekiem bija sagatavojuši informatīvu fotoreportāžu - prezentāciju par LJP darbību, tās dalīborganizācijām un darbības virzieniem. Pēc iepazīšanās ar LJP darbību, dalībnieki atraktīvā veidā atbildēja uz jautājumiem par LJP un tās dalīborganizācijām.

karteParalēli prezentācijai, dalībniekiem bija iespēja klātienē aplūkot LJP izstrādāto NVO sadarbības karti, kurā vizuālā veidā uz bannera attēlota Latvijas karte ar informāciju par LJP dalīborganizācijām, to darbības jomām un kontaktinformāciju.

Lielu interesi foruma dalībnieki izrādīja par iespējamo sadarbību jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā. Iespējamo sadarbības partneru kontaktinformācija tika apkopota un ir nodota LJP dalīborganizācijām turpmākai izmantošanai.

LJP aicināja dalībniekus piedalīties interaktīvā ideju apmaiņā par jauniešu nodarbinātības veicināšanu viņu valstīs. LJP BDDalībnieku izteiktie ierosinājumi ir pieejami šeit: What should be included in youth policy in your country_suggestions

LJP brīvprātīgie pasākumā nodrošināja dalībnieku reģistrēšanu, delegāciju ekskursiju vadīšanu, piedalījās pasākuma publicitātes nodrošināšanā un veica dažādus pasākuma organizatoriskos darbus. LJP brīvprātīgo pieredzes un iespaidu atskats par forumu ir pieejams šeit: LJP brīvprātīgo atskats uz Austrumu Partnerības Jaunatnes forumu

Foruma laikā tika izstrādātas rekomendācijas jauniešu bezdarba mazināšanai, kas tālāk tiek nodotas Eiropas Savienības (ES) un Austrumu partnervalstu valdībām un nozīmīgākajiem partneriem. eapIeteikumos liels uzsvars likts uz ciešāku starpsektoru sadarbību nodarbinātības politikas veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī darba tirgū nepieciešamo kompetenču prognozēšanu, karjeras konsultācijām, prasmju un spēju identificēšanu un attīstīšanu ar neformālās izglītības palīdzību. Rekomendācijas plānots prezentēt Austrumu partnerības samitā, kas notiks šī gada maijā, Rīgā, iekļaujot tās samita deklarācijā. Rekomendāciju pilnā versija pieejama šeit.

Austrumu Partnerības Jaunatnes forumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Republikas Labklājības ministriju, Eiropas Jaunatnes forumu un citām Eiropas valstu organizācijām un institūcijām.

Atskats uz forumu fotogrāfijās. Foruma video apskats.

Video materiāls.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli