LJP brīvprātīgo apmācības "Brīvprātīgo akadēmija"

No 20. līdz 24.jūlijam Ānes jauniešu iniciatīvu centrā, Ozolnieku novadā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar biedrorganizāciju "Baltijas Reģionālais fonds" (BRF) organizē brīvprātīgo apmācības, kuru mērķis ir iedrošināt, un izglītot jauniešus, kas vēlas izmantot savu potenciālu organizējot dažādas aktivitātes. Apmācības jauniešiem sniegs iespēju attīstīt savas prasmes un zināšanas, kā arī veikt aktivitātes brīvprātīgā darba popularizēšanai visā Latvijā. apmacibas

Apmācībās piedalās LJP Brīvprātīgo grupas un Mediju grupas jaunieši, kā arī brīvprātīgie no BRF, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, ar ierobežotām iespējam un no sociālā riska grupām, kas vēlas piedalīties nevalstiskā sektora notikumos un sniegt savu ieguldījumu neformālajā izglītībā un līdzdalības pasākumos, sabiedriskajā darbībā un sociālajā integrācijā. 

Apmācības vadīs LJP izpilddirektore Inese Šubēvica un LJP Mediju programmas direktore Linda Kalniņa.

Apmācību_programma

Apmācības notiek projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli