LJP atzinums plāna projektam “Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2015.–2020.gadam” ņemti vērā

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) atkārtotai saskaņošanai tika iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijai savu atzinumu plāna projektam “Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2015.–2020.gadam” (VSS-593). LJP atzinumā ietvertie iebildumi un ierosinājumi ir tikuši ņemti vērā: dokuments

  • LJP rosina iekļaut jaunu punktu pie 3.4.uzdevuma šādā redakcijā: “Stiprināt Nacionālās darba grupas lomu Strukturētā dialoga ieviešanā Latvijā un atbalstīt Nacionālās darba grupas līdzdalību ES Strukturētā dialoga starptautiskajās konferencēs”.
  • LJP iebilst pret projekta 3.5.4. punktā minēto LPS kā līdzatbildīgās institūcijas izslēgšanu un lūdz atgriezt LPS līdzatbildīgo institūciju sarakstā.
  • LJP iebilst pret projekta 1.2.3. apakšpunkta pasākuma redakciju “Valsts mērogā izveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras karti, kas pieejama arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā– Ģeoportāls” un lūdz atstāt iepriekšējo redakciju “Valsts mērogā izveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras karti”.
  • LJP rosina papildināt 3.5.2. punktu “Pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerību stiprināšana, atbalstot vietējā mēroga iniciatīvas un jaunatnes organizāciju projektus par jaunatnes līdzdalību, jaunatnes organizāciju attīstību, popularizējot šādas vērtības: a)brīvprātīgais darbs un darba tikums; b)jauniešu piederības apziņa; c) veselīgs dzīves veids; d) popularizēt jauniešu iesaistīšanos NVO kā iespēju pašattīstīties un ietekmēt notiekošos procesus valstī” ar vēl vienu vērtību, ko popularizēt: “e) dzīves prasmju apgūšanu neformālajā izglītībā”.
  • LJP rosina papildināt 3.5.2.punkta darbības rezultāta rādītājus, pievienojot papildus kritēriju “Iesaistīto pašvaldību skaits”.
  • LJP rosina papildināt 3.6.3.punktu “Brīvprātīgā darba iekļaušana vispārējās izglītības saturā” kā līdzatbildīgo institūciju iekļaujot Valsts izglītības satura centru.

Plāna projekta saskaņošanā piedalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas.

Saskaņošanas sanāksmes protokols (LJP iebildumi ņemti vērā): IZMizz_VSS_593_100915

LJP Atzinums par plāna projektu „Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2015.–2020.gadam”: v_44_atzinumsIZM_YouthPamatnostadnes

visi_logo


Dalies:

Aktuāli