LJP aizvadījusi diskusiju par jauniešu līdzdalību Latvijā

Sadaļa
FB event posteris

Vakar, 12. augustā par godu Starptautiskajai Jaunatnes dienai, LJP organizēja jauniešu un politiķu diskusiju par jauniešu līdzdalību.

Sarunā piedalījās LJP viceprezidents Matīss Lācis, Klubs Māja - Jaunatne vienotai Eiropai pārstāvis Raivis Gunārs Tauriņš, jaunatnes darbiniece Anastasija Laizāne (biedrība "Active Rainbow") un politiķi Mairita Lūse (Rīgas domes deputāte) un Evija Papule (13. Saeimas deputāte). Politiķi izvēlēti pēc nelielas jauniešu aptaujas. 

Sarunā tiks skaidrots, kas vispār ir jauniešu līdzdalības un kādi ir tās veidi. Tāpat tika pārspriests, vai jauniešu līdzdalība Latvijā notiek jēgpilni un kā veicināt jauniešu līdzdalību. Noslēgumā diskusijas dalībnieki viens otram sniedzam ieteikumus, kā sadzirdēt jauniešiem politiķus un politiķiem jauniešus un veicināt līdzdalību.

R.G. Tauriņš uzsvēra, ka jauniešu līdzdalība, balstoties uz līdzdalības kāpnēm nacionālā mērogā, atrodas otrajā pakāpienā - jaunieši ir kā dekorācija. Lai gan ir dažādi instrumenti un regulāri tiek domāts par jauniešu līdzdalības veicināšanu, tomēr jauniešu līdzdalība Latvijā ir joprojām zema. To apliecināja arī A. Laizāne, aicinot domāt - kādēļ tik daudzi jaunieši negrib, nevar vai nezina kā iesaistīties.  A. Laizāne uzsvēra, ka diemžēl pārāk bieži par jauniešiem atceras tikai tad, kad jāapgūst Eiropas finanšu līdzekļi un pirms vēlēšanām.

Diskusiju dalībnieki atzina, ka diemžēl esošie līdzdalības veidi jauniešiem nav saistoši un bieži vien vienkārši ir par nopietnu un sarežģītu. LJP viceprezidents M. Lācis atzina, ka tie, kuri ir aktīvi un iesaistās aizmirst, ka aktīvie ir mazākumā un netiek noskaidrots tieši vairākuma viedoklis, tādēļ būtu jārada labvēlīgāka vide jauniešu iesaistei, mazinot birokrātiju un arī patiešām ņemot vērā jauniešu viedokli. 13. Saeimas deputāte E. Papule atzina, ka politiķi jauniešus dzird, tomēr darbos neparādās atbalsts jauniešiem. Savukārt Rīgas domes deputāte M. Lūse ieteica - jauniešiem ir jāsniedz konkrētas idejas un piedāvājumi izmaiņām, ko sniegt deputātiem, tad priekšlikumus būs daudz vieglāk īstenot.

Noslēgumā A. Laizāne aicināja ieklausīties citam citā un vairāk sarunāties sabiedrībai ar politiķiem, cienot un respektējot vienam otru, kā arī radīt iespējās jauniešu uzklausīšanai, jo jauniešos ir enerģija un daudzas lietas jaunieši var izdarīt liekot lietā savu pozitīvo enerģiju.

Šī saruna ir daļa no starptautiskās sadarbības ar Igaunijas un Lietuvas jaunatnes padomēm, veicinot Eiropas jaunatnes dialoga ideju un šajā ciklā tiek izcelts 9. Eiropas jaunatnes mērķis “Telpa un līdzdalība visiem, tādēļ arī saruna bija par un ap līdzdalību. 

Ierakstu iespējams noskatīties šeit.

Atbalstītāji

Aktuāli