Likuma grozījumi, kas veicinās biedrību un nodibinājumu bankrotēšanu

eLPALatvijas Jaunatnes padome ir viens no Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvjiem, kas neatbalsta Saeimas nostāju grozījumos likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Saskaņā ar grozījumiem 2017. gadā minimālo obligāto iemaksu objekts par personām, kas noteiktas šā likuma 20.3 panta pirmajā un otrajā daļā - tas ir darba līguma gadījumā, ja bruto alga ir aprēķināta mazāka par valstī noteikto minimālo algu - būs trīs ceturtdaļas no Ministru kabineta noteiktās minimālā mēneša darba algas, savukārt personām, kas noteiktas šā likuma 20.3 septītajā un astotajā daļā, t.i., ja darba devējs ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, puse no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Izveidojušos starpību būs jāsedz darba devējam no saviem līdzekļiem. LJP piekrīt biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” paustajam viedoklim, ka šādas izmaiņas likumā veicinās bezdarbu un biedrību un nodibinājumu bankrotēšanu.

1. decembrī notika Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kurā piedalījās Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) pārstāvji. Sēde notika, lai diskutētu ar Saeimu, kā novērst aptuveni 3000 cilvēku atlaišanu, kas strādā biedrībās un nodibinājumos, kas apjomu ziņā ir līdzvērtīgs 10 Liepājas metalurga atlaisto darbinieku skaitam, ja netiks ieviesti izņēmumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas pieņemti 30.11.2015. un stāsies spēkā 01.01.2017, iestrādājot tajā biedrības un nodibinājumus, kā izņēmumu grupu.

Neskatoties uz to, ka Memoranda padome, kas pārstāv vairāk kā 400 organizācijas, kas sadarbojas ar Latvijas valdību lēma, ka uz biedrībām un nodibinājumiem attiecinām tāds pats izņēmums, kā uz sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja ārvalstnieka, jo biedrībām un nodibinājumie nav papildus resursu, ar ko segt starpību sociālajai apdrošināšanai no minimālās algas, Saeimas komisija sēdē uzstāja, ka izņēmums varētu būt attiecināms tikai uz sabiedriskā labuma organizācijām.

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) uzskata, ka tādējādi Saeimas komisija ignorē būtisku faktu, ka likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izmaiņu rezultātā Latvijā tiks panākta masveida biedrību un nodibinājumu bankrotēšana. Kā izņēmumu ietverot tikai sabiedriskā labuma organizācijas, Saeima faktiski panāks, ka organizācijas, kurām sabiedriskā labuma statusu pieškir valsts no valsts resursiem, tiks atbalstītas divkārši, savukārt tās organizācijas, kuras nav šajā sarakstā un netiešu valsts atbalstu neiegūst nodokļu atlaižu veidā, tiks vājinātas vai būs spiestas savu darbu izbeigt neadekvāti pieaugušā nodokļu apjoma dēļ.

eLPA direktora p.i. Kristīne Zonberga norāda: „Organizācijas ir neapmierinātas, ka minētie likuma grozījumi tika veikti nekonsultējoties ar biedrībām un nodibinājumiem, un norāda, ka daļai Saeimas deputātu nav pilnīgas izpratnes par NVO sektoru, ko pierāda nevēlēšanās izskatīt vai iekļaut protokolos „nepatīkamos risinājumus”, ko piedāvā sektora pārstāvji.”

Memoranda padomi pārstāv biedrības „Ascendum”, „Eiropas Kustība Latvijā”, “Sabiedrība par atklātību-Delna”, “Latvijas Jaunatnes padome”, „Latvijas Lauku forums”, „Latvijas juristu apvienība”, „Latvijas Pilsoniskā alianse” un „Rīgas aktīvo senioru alianse”.

Papildu informācijai: Kristīne Zonberga Direktora p.i. Latvijas Pilsoniskā alianse Tālrunis: 67846467 e-pasts: kristine@nvo.lv

logucu_rinda


Dalies:
Tagi

Aktuāli