Līgums par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas - Latvijas - Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros

Latvijas Jaunatnes padomes darbības nodrošināšanas projekts 2014-2015

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas - Latvijas - Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Līguma ietvaros LJP organizē:

  • organizēs strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumu 2014.gada 5.decembrī, Starptautisko brīvprātīgo dienā;
  • organizēs jauniešu aptauju par jaunatnes politikas nozarē izvirzītājām prioritātēm Trio prezidentūras ietvaros;
  • organizēs fokusgrupu diskusijas par Trio prezidentūras jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos;
  • sagatavos jauniešu viedokļu apkopojumu ziņojuma veidā attiecībā uz Trio prezidentūras jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm;
  • sagatavos atskaites par notikušajām aktivitātēm un mediju monitoringu.

Līgums noslēgts pamatojoties uz Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam (apstiprināta ar ministrijas 2014.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.27 “Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2014.gadam” (izdarīti grozījumi ar ministrijas 2014.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.316 un 2014.gada 22.novembra rīkojumu Nr.517)) 3.3.2.apakšsadaļā noteikto. Līgums noslēgts līdz 2015.gada 1.decembrim.   

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli