Līdzdalības platformai “Manabalss.lv” piešķir Eiropas Pilsoņu balvu

Sadaļa

Eiropas Parlamenta (EP) Eiropas Pilsoņu balvas komiteja paziņojusi 2020. gada balvas laureātus no visas Eiropas Savienības, no Latvijas tā ir līdzdalības platforma “Manabalss.lv”. 

Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko EP piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros, kas stiprina Eiropas garu. Balvu tāpat piešķir par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās kopējās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti.

Latvijas žūrijas sastāvā bija EP deputāti Andris Ameriks, Dace Melbārde, Inese Vaidere, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” prezidents Andris Gobiņš un Latvijas Jaunatnes Padomes pārstāve Renāte Mencendorfa. Žūrija projektu “ManaBalss” vērtē kā spēcīgu pilsonisko iniciatīvu, kas reprezentē Eiropas vērtības – tas sistemātiski darbojas jau 10 gadus, veicinot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā (no 53 iniciatīvām 32 kļuvušas par likumiem), samazinot plaisu ar lēmumu pieņēmējiem un nodrošinot demokrātiju. “ManaBalss” raksturota kā lielisks piemērs digitālo tehnoloģiju izmantošanai pilsoniskajiem mērķiem, turklāt tā ir pirmā līdzdalības platforma, kurā aktīvi iesaistās jaunatne no 16 gadu vecuma.

Plašāk: https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/ep-l-mumi/2021/febru-ris-2021/l-dzdal-bas-platformai-manabalss-lv-pies-ir-eiropas-pilso-u-balvu.html 


Dalies:

Aktuāli