Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija

Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" (LSGCO) ir pasaules skautu un gaidu organizāciju "World Organization of the Scout Movement" (WOSM) un "World Association of Girl Guides and Girl Scouts" (WAGGGS) dalīborganizācija.

Biedrība piedāvā rotaļas bērniem, piedzīvojumus jauniešiem un izaicinājumus pieaugušajiem, apgūstot prasmes vadīt, palīdzēt un sadarboties. LSGCO rīko pasākumus dabā, piemēram, nometnes, pārgājienus, stratēģiskas spēles, kā arī aicina piedalīties talkās un labdarības akcijās.

Latvijas skauti un gaidas apceļo Latviju un apciemo ārzemju skautus un gaidas citviet pasaulē.

E-pasts
info@skauti.lv
Group
Biedri

Aktuāli