Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ)  ir biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) sturktūrvienība, kas strādā ar bērniem un jauniešiem. LSKJ ir viena no lielākajām jaunatnes apvienībām Latvijā, kas darbojas  visos Latvijas reģionos, ievērojot LSK statūtus, nolikumu un normatīvos aktus.

LSKJ mērķis ir apvienot jauniešus, kas ar savu darbību īsteno organizācijas humāno darbu sabiedrības labā, tādā veidā nodrošinot arī LSKJ pēctecību un zināšanu nodošanu no paaudzes paaudzei.

E-pasts
youth@redcross.lv
Group
Asociētie biedri

Aktuāli